O tym , co nadchodzi, co może spotkać  nawet  nasze pokolenie, mówią  nie tylko  tajemnicze zapowiedzi  z minionych epok. Coraz więcej ” polskich” głosów  z Nieba pojawia się  w czasach zupełnie nam współczesnych . Otwierają  je religijne  proroctwa  kardynała Hlonda , prymasa Polski , w które wpisane  są : Maryja , wierność  Ewangelii i Różaniec:
Polska nie zwycięży bronią , ale modlitwą , pokutą , wielką miłością  bliźniego  i Różańcem. Trzeba ufać  i modlić się. Jedyną broń , której Polska  używając , odniesie zwycięstwo – jest Różaniec . On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi  może narody będą karane za swą niewierność  względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja  obroni świat od zagłady zupełnej . Całym sercem wszysscy  niech zwracają się  z prośbą  do Matki Najświętszej  o pomoc  i opiekę  pod Jej płszczem.Nastąpi wielkitriumf Serca Matki Bożej , po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.
W swoich zapiskach  w latach drugiej wojny światowej  prymas tak wypowiedział  się o przyszłej  pomyślności Ojczyzny.
Nowa Polska będzie dostojna , mocna, wielka, a nawet atrakcyjna  inprzewądząca  właśnie  przez to, że szczerzej  niż kiedykolwiek  i konsekwentnej  niż inni  oprze swe życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych.
… Tę niezwykłą zapowiedź prymas Hlond  wzmocnił  cytatem  z listu do Episkopatu Polskiego , jaki rok wcześniej napisał papież Pius XII:
Chcemy pokornie błagać , by ukochana przez nas Polska (…) dźwignęła się z ruin  i by  z dawnych swoich pamiętnych  a chwalebnych dziejów , wyrosłych  pod wpływem  i z natchnienia wiary katolickiej. a ugruntowanej  na fundamencie zasad chrześcijańskich , czerpała błogą zapowiedź , iż gmach swego bytu odnowi  w wolności  i szczęściu jako przybytek prawdziwego ładu i rzeczywistej pomyślności.
Przytoczymy jeszcze najbardziej znane i najważniejsze proroctwo kardynała Augusta Hlonda wypowiedziane  przez niego nałożu śmierci:
Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei . Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie  – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny . W tej walce , która się toczy między gromadą szatanów  i Chrystusem , tych, którzy wierzą,że są wezwani , odwoła do Nieba  ibędzie , jak chce sam Bóg . Walczcie z  ufnością . Pod opieką  błogosławionej Maryi Dziewicy  pracujcie… Zwycięstwo wasze jest pewne.Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa.
W swym słynnym przemówieniu podczas poświęcenia figury  Matki Bożej  we Wrocławiu, we wrześniu  1948 r. prymas Hlond  mówił:
Bo tej Matki potrzebujemy , bo ta przyszłość  idzie, a ta przyszłość  będzie lepsza , bo wskrzeszana  tą wszechmocą , którą Bóg  w naszych czasach  w ręce Matki Najświętszej składa. Ona tą wszechmoc wieczną dzierży w swym ręku .Ona kierunki nadawać będzie światu . Ona narody poprowadzi tą Wszechmocą Bożą, której staje się na lata najbliższe szafarką.
Do tych słów  wielokrotnie odwoływali się kardynał  Stefan Wyszyński  i kardynał Karol Wojtyła , późniejszy papież Jan Paweł II . Byli oni pewni , że przez Maryję przyjdzie  zwycięstwo  i że  w jego nadejściu wielką rolę odegra właśnie Polska.