Kochana Siostro, bądź maleńka, powtarzam  raz jeszcze – maleńka ! Nie wystarczy ,że nasza rodzina jest święta , my również mamy stawać  się takimi , z całych naszych sił. Bóg wymaga  tylko naszej  woli i wysdaje mi się -  a nie mylę się  – że Twoją wolą  i pragnieniem jest należeć do Boga . Powtarzam: bądź zawsze maleńka  w swoich oczach i w oczach wszystkich  – wtedy będziesz wielka  w oczach  wszystkich  – wtedy będziesz wielka  w oczach swojego Stworzyciela.

fragmenty listów bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego ( małej Arabki)