Dziś niebieskie objawienia mówią o nadciągającej zewsząd apokalipsie .
  Jest ich tak wiele ,że Joseph Ratzinger, kiedyś największy z kardynałów , dziś papież , już w 1984 r. wypowiedział się o nich jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary:
   Jednym ze znaków naszych czasów jest fakt, że z całego świata  zgłasznych bywa do Kongregacji coraz więcej  informacji o ” objawieniach Maryjnych”. Do działu Kangregacji zajmującego  się takimi informacjami raporty przychodzą na przykład z Afryki i z innych kontynentów.
  Jaka jest treść przekazywanych do Watykanu objawień?Jednym głosem mówią one o uderzeniu świata biczem Bożej sprawiedliwości . Zwiastują katastrofy , wojny , działanie kosmicznych sił , poruszenia natury , ogień i śmierć. Ostrzegają przed tym , co ma nastąpić.
  To obrazy oglądane powszechnie przez wizjonerów , coraz jaskrawsze , coraz straszniejsze. Marie Taigi na przykład , wyniesiona przez Kościół  na ołtarze  mistyczka i prorokinia mająca dar oglądania przyszłości , widziała miasta w ogniu , tysiące martwych ludzi , papieża w więzieniu, nadchodzącą schizmę w Kościele , zagładę wielu narodów, klęskiżywiołowe, epidemie . Słynne jest jej proroctwo o nadchodzącej grozie:
  Bóg ześle dwa rodzaje kar . Jedna przybierze postać  wojen, rewolucji i innych  postaci zła.. Przyjdzie ona z ziemi. Druga  zostanie  zesłana z    Nieba . Na całą ziemię zstąpią nieprzeniknione ciemności, które będą trwały trzy dni i trzy noce.
  Inna błogosławiona , Elena Aiello, włoska stygmatyczka i jedna z ” dusz złożonych na ołtarzu cierpienia”, usłyszała z ust Matki Bożej takie przerażające proroctwo:
   Tak wiele cierpienia dotknie zrujnowany świat…Gniew Boga jest bliski . Niebawem świat zostanie dotknięty  wielkimi nieszczęściami , krwawymi rewolucjami , huraganami budzącymi grozę , wylewaniem się rzek  i wzbieraniem mórz…Świat zamieni się w teren nowej i straszliwej wojny. Najbrdziej śmiercionośne  narzędzia wojny  będą zabijać  ludzi i całe narody. Dyktatorzy tej ziemi , ludzie oddani szatanowi , będą burzyć  kościoły  i bezcześcić świętą Eucharystię . Zniszczą to,co najcenniejsze. W tej bezbożnej  wojnie zostanie  zniszczone niemal wszystko , co stworzyły ludzkie ręce.
   Zaś siostra Elena Leonardi , stygmatyczka , która od dziewiątego roku życia  była pod duchową opieką  świętego Ojca  Pio , usłyszała słowa:
    Niespodziewanie ogień zstąpi z nieba na całą ziemię i wielka część ludzkości zostanie zniszczona . Będzie  to czas rozpaczy (…) , ludzie krzycząc  i bluźniąc , wołać będą , by przykryły  ich góry . Będą szukać schronienia  w pieczarach  i grotach , ale na próżno . (…) Wszyscy, którzy odmówią nawrócenia , znikną w morzu ognia !
    Dowiadujemy się z przerażeniem ,że świat czeka kara straszliwa  niż potop  i że spadnie ona  na wszystkich ludzi . W Japonii , na przedmieściach  Akity, Matka Boża ogłasza:
    Jeżeli ludzie się nie nawrócą i nie poprawią , Ojciec ześle na całą ludzkość  straszliwą karę .Będzie to kara  większa  niż potop , taka, jakiej nigdy  dotąd nie widziano.Z nieba  spadnie ogień  i zmiecie  większą część ludzkości , zarówno dobrych , jak i złych , nie oszczędzając  ani kapłanów , ani wiernych . Ci ,co przeżyją , będą się czuć  tak opuszczeni , że zazdrościć będą umarłym.
    Podobne słowa padły  z ust Ojca Pio:
    Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo . Niebo czekało  długo  i ostrzegało , ale ludzie  się tym nie przejmują . Gdy będzie za późno , wyłoni się duży głaz z nocnej  mgły. Nocą nagle , bez wypowiedzenia , rozpocznie się wojna. Z południa przylecą  czarne i szare ptaki  z taką potęgą , że zmienią  widok nieba z ziemi, Czołgi będą miażdżyć  domy z ludźmi , z których zwisać bęą martwe, zwęglone twarze. Wskutek powodzi  znikną wsie i miasta .(…) Kto spojrzy  w kierunku zniszczeń  wojennych, umrze, bo jego serce nie wytrzyma tak straszliwych widoków. W jedną noc zginie  więcej ludzi  niż podczas ostatnich dwóch wojen światowych.
     Dziś coraz powszechniej podnoszone są głosy ,że bliska jest już data , która uruchomi lawinę wydzrzeń niosących  śmierć i zniszczenie. Nic dziwnego ,że wielu ludzi boi się  tego, co ma nadejść. Lęka sięe przyszłości.
     Bo już zaczynają osaczać nas pierwsze apokaliptyczne znaki. Mnożą się trzęsienia ziemi, narastają huragany, budzą się wulkany, zabijają ulewy, grożą pandemie , coraz częściej dochodzi do katastrof , w których zawodzi człowiek  i jego najbardziej nowoczesna  technika, a dziwny splot  drobnych  czynników  staje się w nich wybuchową substancją, która niesie śmierć.