Kyrie ,elejson! Chryste , elejson! Kyrie elejson!
 Chryste , usłysz nas! Chryste  wysłuchaj nas!
 Ojcze z nieba, Boże , zmiłuj się nad nami ,
 Synu Odkupicielu świata Boże  zmiłuj się nad nami.
 Duchu Święty Boże  zmiłuj się nad nami.
 Święta Trójco , JedynyBoże zmiłuj się nad nami .
 Boże , który stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i
 nie chcesz jego śmierci zmiłuj się nad nami
 Boże , który uczyniłeś nas swoimi synami i córkami ,
 Boże, który chcesz nas doprowadzić do całej pełni Twojego życia,
 
 Panie, który sam przeszedłeś przez całą trwogę i ból konania,
 Panie, który przed uzdrowieniem pytałeś o wiarę,
 Panie ,który uzdrawiałeś skruszonych w sercu,
 Panie , który wysłuchałeś matkę kananejską , proszącą Cię o uzdrowienie córki,
 Panie , który przywróciłeś do zdrowia teściową Świętego Piotra,
 Panie, który jednym słowem uzdrowiłeś sługę setnika,
 Panie ,który powiedziałeś do sparaliżowanego :” Wstań i chodź”,

 Panie, który uzdrowiłeś kobietę dwanaście lat cierpiącą na krwotok,
 Panie, który od trzydziestu ośmiu lat chromemu na nowo dałeś zdolność chodzenia,
 Panie, który przywróciłeś wzrok niewidomym od urodzenia,
 Panie, który sprawiałeś ,że głusi znowu słyszeli,
 Panie, który niemym usta otwierałeś ,
 Panie, który wyrzucałeś złe duchy , uzdrawiałeś opętanych i epileptyków,
 Panie, który wskrzesiłeś młodzieńca  z Naim, jedynego syna wdowy,

 Panie, który zbudziłeś do życia  córeczkę Jaira ,przełożonego synagogi,
 Panie , który płakałeś po śmierci  przyjaciela Łazarza i wyprowadziłeś go z grobu,
 Panie , który pytałeś o wdzięczność uzdrowionych  trędowatych,

 Panie, który uzdrawiałeś zarówno bogatych , jak i biednych,
 Panie, który uzdrawiałeś zarówno Żydów , jak i pogan,
 Panie, który uzdrawiałeś także w szabat ,
 Panie, którego prześladowano za Twoje uzdrowienia,
 Panie, który wierzącym obiecałeś zmartchwystanie ,
 Panie, który dałeś nam za wzór miłosiernego Samarytanina,
 Panie, który nade wszystko pragniesz uzdrowienia naszego ducha,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata , przepuść nam Panie
 Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 Módlmy się:
 Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemnicę wartości cierpienia , wysłuchaj prośby za naszych chorych braci i siostry, aby pamiętali ,że należą do grona tych , którym Ewangelia obiecuje pociechę i czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa , Pana naszego.Amen