Kyrie ,elejson Chryste , elejson .
 Kyrie, elejson.
 Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
 Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
 Synu , Odkupicielu świata , Boże – zmiłuj się nad nami.
 Duchu Święty , Boże
 Święta Trójco , Jedyny Boże ,
 Święta Maryjo , Matko Miłosierdzia – módl się za nami
 Święta Maryjo , Wszechpośredniczko Łask Miłosierdzia Bożego,
 Święta Maryjo , Ostrobramska Matko Miłosierdzia , u której boku pierwszy raz
 został uczczony obraz Miłosierdzia Bożego,

 bł. Michale , którego Jezus Miłosierny szczególnie pociągnął ku sobie,
 bł. Michale , którego życie kształtowało się w promieniach Ostrobramskiej
 Matki Miłosierdzia.
 bł. Michale , którego Duch Święty umocnił do wypełniania szczególnego
 powołania,
 bł. Michale , od młodości wrażliwy na dar Eucharystii,
 bł. Michale , który pokonywałeś niezwykłe trudności , by pójść
 za głosem powołania,
 bł. Michale , gorliwiy kapłanie  w duszpasterstwie prafialnym i wojskowym,
 bł. Michale , walczący o trzeźwość szczególnie  w wojsku i wśród młodzieży,

 bł. Michale , wspaniały wykładowco i wychowawco  młodzieży kleryckiej,
 bł. Michale, opatrznościowy spowiedniku św. Faustyny , przez nią,
 u Pana Jezusa uproszony,
 bł. Michale , mądry cierpliwy i rozstropny kierowniku  duchowy
 apostołki Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale , który kazałeś  św. Faustynie  spisywać w dzienniczku
 orędzie Miłosierdzia Bożego , abyśmy wszyscy  mogli z niego korzystać,
 bł. Michale ,wierny i niestrudzony apostole  w przygotowaniu  triumfu
 Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale, przez twoje opracowania  o Miłosierdziu Bożym dałeś teologiczną
 podbudowę kultu,
 
 bł. Michale , który skutecznie pomogłeś  w realizacji żądania
 Pana Jezusa w namalowaniu obrazu Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale , który przez twoje opracowanie O Święto Miłosierdzia  przyczyniłeś
 się do ustanowienia tego Święta,
 bł. Michale , który przyczyniłeś  się  do owocnego przeżywania
 nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale ,wierząc w moc  Koronki  do Miłosierdzia Bożego,
 pokonałeś  największe trudności i przeszkody,
 bł. Michale, który pogłębiłeś i ożywiłeś miłość do Pana Jezusa,
 odprawiając często Drogę Krzyżową  w Godzinie Miłosierdzia,

 bł. Michale, który przez wiele cierpień , utrapień i trudności
 przyczyniłeś się do kultu  Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale , któremu obiecał Pan Jezus, przez św. Faustynę , że
 otrzyma nie tylko jedną koronę ,
 bł. Michale, boleśnie przeżyłeś płynące z Rzymu zastrzeżenia
 , ale okazałeś  się posłuszny  wskazaniom Kościoła odnośnie
 nowych form kultu Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale , który  nie doczekałeś się radosnej chwili zatwierdzenia
 tego kultu,
 bł. Michale , który zmarłeś w znamienny dzień imienin św. Faustyny
 , 15 lutego,

 Abyśmy patrząc w obrazie zawsze z całego serca mogli wołać
 :” Jezu , ufam Tobie!”- upraszaj nam u Boga
 Abyśmy często wpatrywali się w twój przykład i wedle niego
 żyć pragnęli,
 Abyśmy  do miłosiernego czynu, słowa i modlitwy  byli stale zdolnie,
 Abyśmy wszystkie czyny dokładnie  i z miłości do Boga mogli wykonać ,
 Abyśmy Miłosierdzie  i Miłość Boga stale mieli przed swoimi oczyma,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
 Baranku Boży , który głdzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
 Baranku Boży , który głdzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

 W. Módl się za nami błogosławiony Michale ,
 O. Abyśmy stali się godnymi obietnic Jezusa Miłosiernego,

 Módlmy się :
 Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wybrałeś błogosławionego Michała, prezbitera, aby głosił światu  orędzie  Twego Miłosierdzia , spraw prosimy , aby jego wierna posługa przynosiła  wszystkim ludziom  obfite owoce nawrócenia i świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa , Twojego Syna , który z Tobą  żyje  i króluje  w jedności Ducha Świętego , Bóg, przez wszystkie wieki wieków.