Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego Jerzego Popiełuszkę  łaską wierności kapłańkiemu powołaniu aż do męczeńskiej   śmierci  prosimy Cię słowami Jana Pawła II : ” Aby z tej śmierci wyrosło dobro , tak jak z Krzyża Zmartchwystanie”.
  Spraw , by ten niezłomny obrońca praw Bożych  i ludzkich , dany Ojczyźnie naszej i światu jako znak zwycięstwa  miłości nad nienawiścią , był wzorem dla naszego życia . Udziel mi  za wstawiennictwem  bł. Jerzego tej łaski, o którąa Cię gorąco proszę.
  Niech ofiara  życia i jego wstawiennictwo  u Ciebie przyczyniają się do wzrostu chrześcijańskiej  wiary , jedności i pokoju  w świecie. Przez Chrystusa , Pana naszego . Amen.