blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 8.2010

*******

1 komentarz

  ” Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.
     Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni  sieją nienawiść.
     Zamilknąć , gdy inni mówią .
     Modlić się , gdy inni przeklinają .
     Pomóc , gdy inni nie chcą tego czynić .
     Przebaczyć , gdy inni nie potrafią .
     Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.”

                                        Bł. Jerzy Popiełuszko

 Kyrie ,elejson Chryste , elejson .
 Kyrie, elejson.
 Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
 Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
 Synu , Odkupicielu świata , Boże – zmiłuj się nad nami.
 Duchu Święty , Boże
 Święta Trójco , Jedyny Boże ,
 Święta Maryjo , Matko Miłosierdzia – módl się za nami
 Święta Maryjo , Wszechpośredniczko Łask Miłosierdzia Bożego,
 Święta Maryjo , Ostrobramska Matko Miłosierdzia , u której boku pierwszy raz
 został uczczony obraz Miłosierdzia Bożego,

 bł. Michale , którego Jezus Miłosierny szczególnie pociągnął ku sobie,
 bł. Michale , którego życie kształtowało się w promieniach Ostrobramskiej
 Matki Miłosierdzia.
 bł. Michale , którego Duch Święty umocnił do wypełniania szczególnego
 powołania,
 bł. Michale , od młodości wrażliwy na dar Eucharystii,
 bł. Michale , który pokonywałeś niezwykłe trudności , by pójść
 za głosem powołania,
 bł. Michale , gorliwiy kapłanie  w duszpasterstwie prafialnym i wojskowym,
 bł. Michale , walczący o trzeźwość szczególnie  w wojsku i wśród młodzieży,

 bł. Michale , wspaniały wykładowco i wychowawco  młodzieży kleryckiej,
 bł. Michale, opatrznościowy spowiedniku św. Faustyny , przez nią,
 u Pana Jezusa uproszony,
 bł. Michale , mądry cierpliwy i rozstropny kierowniku  duchowy
 apostołki Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale , który kazałeś  św. Faustynie  spisywać w dzienniczku
 orędzie Miłosierdzia Bożego , abyśmy wszyscy  mogli z niego korzystać,
 bł. Michale ,wierny i niestrudzony apostole  w przygotowaniu  triumfu
 Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale, przez twoje opracowania  o Miłosierdziu Bożym dałeś teologiczną
 podbudowę kultu,
 
 bł. Michale , który skutecznie pomogłeś  w realizacji żądania
 Pana Jezusa w namalowaniu obrazu Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale , który przez twoje opracowanie O Święto Miłosierdzia  przyczyniłeś
 się do ustanowienia tego Święta,
 bł. Michale , który przyczyniłeś  się  do owocnego przeżywania
 nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale ,wierząc w moc  Koronki  do Miłosierdzia Bożego,
 pokonałeś  największe trudności i przeszkody,
 bł. Michale, który pogłębiłeś i ożywiłeś miłość do Pana Jezusa,
 odprawiając często Drogę Krzyżową  w Godzinie Miłosierdzia,

 bł. Michale, który przez wiele cierpień , utrapień i trudności
 przyczyniłeś się do kultu  Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale , któremu obiecał Pan Jezus, przez św. Faustynę , że
 otrzyma nie tylko jedną koronę ,
 bł. Michale, boleśnie przeżyłeś płynące z Rzymu zastrzeżenia
 , ale okazałeś  się posłuszny  wskazaniom Kościoła odnośnie
 nowych form kultu Miłosierdzia Bożego,
 bł. Michale , który  nie doczekałeś się radosnej chwili zatwierdzenia
 tego kultu,
 bł. Michale , który zmarłeś w znamienny dzień imienin św. Faustyny
 , 15 lutego,

 Abyśmy patrząc w obrazie zawsze z całego serca mogli wołać
 :” Jezu , ufam Tobie!”- upraszaj nam u Boga
 Abyśmy często wpatrywali się w twój przykład i wedle niego
 żyć pragnęli,
 Abyśmy  do miłosiernego czynu, słowa i modlitwy  byli stale zdolnie,
 Abyśmy wszystkie czyny dokładnie  i z miłości do Boga mogli wykonać ,
 Abyśmy Miłosierdzie  i Miłość Boga stale mieli przed swoimi oczyma,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
 Baranku Boży , który głdzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
 Baranku Boży , który głdzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

 W. Módl się za nami błogosławiony Michale ,
 O. Abyśmy stali się godnymi obietnic Jezusa Miłosiernego,

 Módlmy się :
 Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wybrałeś błogosławionego Michała, prezbitera, aby głosił światu  orędzie  Twego Miłosierdzia , spraw prosimy , aby jego wierna posługa przynosiła  wszystkim ludziom  obfite owoce nawrócenia i świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa , Twojego Syna , który z Tobą  żyje  i króluje  w jedności Ducha Świętego , Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

   ” Wiara i nadzieja
     są cnotami  bliźniaczymi .
     Nadzieja nie jest ” matką głupich”,
     ale wtajemniczeniem mądrych .
     Wiara podaje  ręce nadziei,
     nadzieja podaje ręce wierze.
     Kiedy łamią  się ludzkie  plany,
     pamiętajmy ,że właśnie wtedy
     ma w nas dojrzewać wiara,
     nadprzyrodzona  siostra nadziei.”

    ” Trwaj tylko w słońcu
     bo nic pięknego nie rośnie w ciemności”

   Droga Dorotko, oby zawsze gościł uśmiech na Twojej twarzy. Tego życzy Ci Agata.

   Przesłanie Medalika rozwija się od awersu  do rewersu, który zawarł  w sobie podstawowe  treści objawienia. Po nawiązaniu na awersie do walki z siłami zła , dzięki udzielonym łaskom i zapowiedzi  ostatecznego  nad nimi zwycięstwa ( wąż pod stopami Niepokalanej) , na rewersie mamy obraz doskonałej jedności Chrystusa z Kościołem ( motyw gwiazad) . Z mistycznego zjednoczenia Chrystusa  z Kościołem  centralna część rewersu uwypukla  dwie prawdy : zjednoczenie  Matki  z Synem ( motyw serc) , z czego wyrasta  misja Maryi  względem  powierzonego Jej opiece ludu Bożego ( litera ” M” z krzyżem na podstawie).
   Centralne miejsce na rewersie  zostaje  przypisane Chrystusowi i Kościołowi . Cały  obraz rewersu  i Medalika  to wyobrażenie  tajemnicy  Mistycznego  Ciała Chrystusa: jedność Chrystusa  z Kościołem , w ramach  czego podkreśla się szczególną  pozycję i misję Matki Odkupiciela  oraz naszej.
   W przesłaniu Cudownego  Medalika , jak uczyni to ponad 130 lat później Sobór Watykański II , posłannictwo Niepokalanej jest przedstawione  w kontekście tajemnicy Chrystusa i Kościoła.
    Rewers Medalika stanowi kulminację całego  objawienia w obrazie ostatecznej doskonałości Kościoła. Nienaruszona przez grzech  doskonałość Niepokalanej , podkreślona w symbolice  bieli ( ubrana na biało  i stojąca na białej półkuli ), stanowi  zapowiedź  odzyskanej , ostatecznej  doskonałości  całej reszty  odkupionych ( symbolika złotego globu . W tym kontekście wstawiennicza modlitwa  Maryi  z wizji z globem  w dłoniach , przedstawiona symbolicznie  na rewersie, jawi się jako  prośba  o ostateczne  wypełnienie  się historii  zbawienia .O to prosi autor Apokalipsy: Przyjdź , Panie Jezu (22, 20) , o to modlili się  pierwsi chrześcijanie : Niech  przeminie ten świat….( Didache X,6), i oto modlili się stale cały Kościół  w pierwszych  trzech  prośbach Ojcze nasz.
  Na obu stronach Medalika Najświętsza Panna jest przedstawiona jako Matka:  w relacji do Syna  Bożego i do nas . Maryja jako Matka Kościoła  uczestniczy  w obecnych  zmaganiach odkupionej ludzkości ( awers) , której jest najznamietnijszym  przedstawicielem ; mocą  wysłużonych przez Chrystusa  łask  wspomaga ją  w drodze do pełnego z Nim  zjednoczenia ( rewers) . Naszą odpowiedzią na przesłanie  objawienia powinno być włączenie się we wstawienniczą  modlitwę Niepokalanej  za odkupioną przez Jej Syna ludzkością , czyli zabieganie  w łączności  z Nią o zbawienie dusz.

  Wśród tłumów  zmierzającyh 13 października  1917 r.  do Fatimy  był pewien człowiek , który  nie wierzył  w Boga . Był inny niż wszyscy pielgrzymi . Nie śpiewał , nie klękał , nie odmawiał Różańca  jak gorliwi czciciele  Matki Bożej , ale też nie kpił z pobożności otaczających go ludzi jak inni niedowiarkowie  wędrujący z tłumem . Człowiek ten niósł ze sobą nóż . Pokazywał go tym, , których spotykał , i przechwalał się ,że zabije  tych troje  dzieci , tych fałszerzy . Zabije , gdy stanie się wrszcie jasne , że oszukiwały i zwodziły ludzi. Zabije , jeśli nie będzie cudu, jeśli nic się nie stanie.
 Ale cud był.
  Co się stało z nożownikiem  z Fatimy ? Nie wiemy , co czuł , kiedy stało się jasne ,że dzieci  nie kłamały , że jest Bóg , że jest Matka Najświętsza ,że niebo ma moc kazać słońcu tańcować  wśród  chmur . Wiemy jedno : po zakończeniu  objawienia człowiek ten ruszył  w drogę powrotną . Był tak chory , że dotarłszy do Riachos, nie mógł kontynuować podróży . Musiał zatrzymać  się dziesięć minut drogi  od Cova da Iria! A rankiem znaleziono go martwego.
  Taki znak pozostawiła Matka Najświętsza  w dzień po swym ostatnim objawieniu w Fatimie . Pokazała czym się kończy atak na Nią i Jej  dzieci . Nawet jeśli Jej wrogowie odnotują swe  zwycięstwa , jest tak tylko do czasu : szybko zostaną  zdeptani w proch – odesłani do szatana , który ich wysłał z piekła .

     ***
 Biada temu , kto podnosi ręke na Matkę Boga ! A szczęśliwy  ten, kto  może  uważać się za Jej  dziecko, ma bowiem zapewnioną  skuteczną pomoc i obronę.

    Gdy z mężem jechaliśmy do Pucka na wczasy nie wiedzieliśmy ,że jest to tak piękna miejscowość.Tam spotkaliśmy się z wielką serdecznością pana , który wynajmował nam pokój…Któregoś dnia przyszedł do nas na kawę i wiele opowiadał  o Pucku… opowiedział nam ,że między Puckiem a Władysławowem jest Sanktuarium Matki Bożej w wiosce.Następnego dnia postanowiliśmy wybrać się w to miejsce. Gdy dotarliśmy do celu , ukazała się nam mała kapliczka .W środku był ołtarzyk , na którym stała duża figurka Matki Bożej otoczona kwiatami.Na dole znajdowała się mała studzienka z wodą uzdrawiającą . Poprosiłam mojego męża aby nabrał trochę wody do butelki.Przeczytałam również ,że jest to Matka Boska Szwarzewska Królowa Polskiego Morza.Ta uzdrawiająca woda służy do przemywania np. oczu i innych bolących miejsc.Nie jest to woda do picia. Gdy opuściliśmy to miejsce czułam się tak jakbym odnalazła to czego szukałam.

  Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego Jerzego Popiełuszkę  łaską wierności kapłańkiemu powołaniu aż do męczeńskiej   śmierci  prosimy Cię słowami Jana Pawła II : ” Aby z tej śmierci wyrosło dobro , tak jak z Krzyża Zmartchwystanie”.
  Spraw , by ten niezłomny obrońca praw Bożych  i ludzkich , dany Ojczyźnie naszej i światu jako znak zwycięstwa  miłości nad nienawiścią , był wzorem dla naszego życia . Udziel mi  za wstawiennictwem  bł. Jerzego tej łaski, o którąa Cię gorąco proszę.
  Niech ofiara  życia i jego wstawiennictwo  u Ciebie przyczyniają się do wzrostu chrześcijańskiej  wiary , jedności i pokoju  w świecie. Przez Chrystusa , Pana naszego . Amen.


  • RSS