blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 6.2010

  Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka , nie wolno walczyć przemocą . Ojciec Święty  w czasie stanu wojennego , w modlitwie do Pani Jasnogórskiej  powiedział ,że naród  nie może rozwijać się prawidłowo , gdy jest pozbawiony praw , które warunkują jego pełną podmiotowość. I państwo nie może być  mocne siłą żadnej przemocy.Komu nie udało się zwyciężyć sercem  i rozumem , usiłuje zwyciężyć przemocą . Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości . Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość , jakie zna historia , to walki ludzkiej myśli. Najnędzniejsze i najkrótsze – to walki przemocy.

  Kyrie, elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas , Chryste wysłuchaj nas.
  Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty , Boże
  Święta Maryjo – módl się za nami

  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kapłanie z Żoliborza , któryś miał być
   świadkiem Jezusa Chrystusa w wielu miejscach,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza , któryś publicznie
  oznajmił swoją wiarę ,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z  Żoliborza , mocny w wierze
  , w nadziei, w miłości ,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,walczący przeciw
  kłamstwu , niesprawiedliwości,
  Czcigodny Męczenniku  Jerzy, kapłanie z Żoliborza , zło dobrem
   zwyciężający ,

  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kapłanie z Żoliborza , którego bronią
   była prawda i miłość ,
  Czcigodny Męczenniku , Jerzy , kapłanie z Żoliborza , któryś
   udaremnił szatańskie knowania,
  Czcigodny Męczenniku , Jerzy , kapłanie z Żoliborza któryś
   wolał umrzeć , niż pozwolić , aby nieprawość się pomnożyła ,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kapłanie z Żoliborza , potajemnie
  pojmany i uwięziony  przez katów,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza
  wiele razy  znieważany i bity,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kapłanie z Żoliborza
  którego kaci  bili, założyli  pętlę na szyję i nogi ,
Czcigodny Męczenniku Jerzy ,kapłanie z Żoliborza ,
 związany , zakneblowany i wrzucony  do bagażnika ,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kaspłanie z Żoliborza ,
  bity do nieprzytomności,
  Czcigodny Męczenniku  Jerzy , kałanie z Żoliborza
  zmasakrowany i pozbawiony języka,

  Czcigodny Męczenniku Jerzy ,kapłanie z Żoliborza,
  skrępowany  i uduszony przez katów,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kapłanie z Żoliborza ,
  którego ciało odnaleziono w Wiśle , przy tamie we Włocławku,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
  okrutnie bity aż do śmierci ,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
   wśród mąk najokropniejszych cierpliwy,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie Żoliborza ,
  groźbami i katuszami  w wierze  niezachwiany,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
  okrutnie torturowany,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza,
  Ducha Bożego pełny,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kapłanie z Żoliborza ,
  miłością Boga i bliźnich pałający,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza,
  któryś został wrzucony przez katów  do wody
  dla ukrycia twojego męczeństwa,

  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza,
  bojowniku wiary,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy ,kapłanie z Żoliborza,
  lilio czystości,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kapłanie z  Żoliborza,
  męczeństwa pożądający,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza,
  z niewinności życia Aniele,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
  w cichości i pokarze Bogu i ludowi oddany,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza,
  z Bogiem  przez nieustanną modlitwę złączony,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kapłanie z Żoliborza ,
  apostole wolnej Ojczyzny,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza,
  gorliwy wychowawco młodzieży,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza,
  nauczycielu robotników i studentów,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
  obrońco uciśnionych,

  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
  naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu bezbożnych ,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
  nadziejo uciśnionych i nieszczęśliwych ,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
  obrono sierot i wdów,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
  pociecho ubogich i opuszczonych ,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza,
  ucieczko błądzących,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy, kapłanie z Żoliborza ,
  przemożny Orędowniku u Boga ,
  Czcigodny Męczenniku Jerzy , kapłanie z Żoliborza ,
  Święty Męczenniku,

  Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata
  – przepuść nam Panie .
  Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata
  – wysłuchaj nas Panie .
 Baranku Boży ,który gładzisz grzechy świta
  – zmiłuj się nad nami.

  Módl się za nami czcigodny Męczenniku  księże Jerzy.
  Abyśmy się stali godnymi  obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się : Boże , któryś dla wyznania prawdziwej wiary męczennika Jerzego kapłana z rąk okrutnych katów rozlicznymi  mękami utrapionego , chwalebnym  uwieńczył męczeństwem : spraw  prosimy, abyśmy w tejże wierze  niezachwiani , wszystkie  raczej przeciwności , niż szkodę na duszy naszej ponieśli . Przez Chrystusa Pana naszego . Amen.


  • RSS