blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 5.2010

   Było to w czasie, kiedy uczęszczałem do szkoły powszechnej . Nasza wioska należała  do parafii Szczepanów , miejsca urodzenia  św. Stanisława biskupa męczennika. Szczepanów był wtedy dużą parafią , dzisiaj powstały z niej nowe. Co noc  kolejno trzech parafian stróżowało w kościele , strzegąc go przed złodziejami . Taka warta wypadała mniej więcej co dwa lata na każdy dom . Tak się stało ,że choć młodociany , poszedłem z dwoma dorosłymi mężczyznami  na wartę. Było lato , czas wakacji. Obok kościoła  była wartownia . Gdzieś koło północy  ci dwaj mężczyźni , z którymi byłem , powiedzieli do mnie :” Jeśli jesteś odważny , to sam obejdź kościół dookoła „. ” Dobrze , obejdę  – odpowiedziałem . Nigdy nie byłem bojźliwy . Poszedłem. Kiedy byłem  naprzeciw drzwi ,przyklęknąłem , oddając cześć Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie .
    Wtedy stało się coś niezwykłego .Pomiędzy mną   a drzwiami ukazał się czarny wielki pies. Zawarczał i zaszczekał groźnie , że się przeraziłem . Jeszcze dziś widzę jego błyszczące  ślepia i białe , ostre zęby . Ale jak się niespodziewanie zjawił , tak również zniknął nagle , jakby go jakaś niewidzialna siła zdmuchnęła . Nie to nie był zwyczajny pies , lecz to był zły duch pod postacią psa. Tak myślę  teraz , patrząc na całe moje życie , a jestem już 78 – letnim starcem . Diabeł przez całe moje życie nastawał  na mnie , aby mnie zniszczyć . Chciał mi przeszkodzić w czynieniu dobra , jak również  w wykonywaniu  płaskorzeźb , które zrobiłem , ostatnio na chwałę  św. Archanioła i Anioła Stróża . Wówczas , po obejściu kościoła , byłem mocno zalękniony , ale milczałem . Myślałem  tylko, co by to  miało znaczyć . Wyjaśnienie przyniosło mi dalsze moje  życie, w którym  kilka razy groziła  mi śmierć , ale  z pomocą Bożą i Anioła Stróża  uniknąłem jej. Niech będą dzięki i chwała Panu Bogu za wszystko!

 Z książki ” Mój Dobry Anioł Stróż”

   Teraz , na przykładzie Dziewicy Maryi, która jest prawdziwym arcydziełem miłosierdzia Ojca, spróbujemy przeanalizować podstawowe, charakterystyczne gesty tego miłosierdzia. Uczynimy to,aby tym lepiej poznać jego bezmiar i głębiej wnikać w jego rzeczywistość  w naszym chrześcijańskim życiu.
   Pierwszym gestem miłosierdzia Ojca wobec Maryi jest gest  uczyniony z czystej bezinteresowności, ukazujący nam miłosierdzie Ojca w stanie czystym. Owym pierwszym gestem znamionującym uprzedzające miłosierdzie Ojca względem mającej się narodzić Dzieciny, względem pierwszego poruszenia duszy Maryi , jest tajemnica Niepokalanego Poczęcia.
   Musimy spróbować pojąć tajemnicę Niepokalanego Poczęcia  nie tylko dla niej samej , lecz  także w odniesieniu do jej źródła , a źródłem  tym jest tajemnica uprzedzającego  miłosierdzia Ojca . Nie ma  miłosierdzia , które byłoby bardziej absolutne, bardziej całkowite. Święty Tomasz pisze o uprzedzającym  miłosierdziu jako o szczególnym gescie  miłosierdzia ; w sensie ścisłym , uprzedzanie  jest właściwością  miłosierdzia.
   Jeśli chcemy  zrozumieć , czym jest miłosierdzie uprzedzające i gest tego miłosierdzia wobec nas , musimy zawsze  mieć na względzie  tajemnicę  Niepokalanego Poczęcia.Ono jest pierwszym owocem tego  miłosierdzia, owocem  w pełnym tego znaczeniu. Tajemnica ta powinna więc nam umożliwić bardzo głębokie  wniknięcie w owo szczególne miejsce   przebywania miłosierdzia Ojca.
    Ojciec , ponieważ jest miłosierny , uprzedza zawsze. Zawsze jest ” krok przed nami” , zawsze nas wyprzedza . Miłosierdzie , będące jakby blaskiem odwiecznego , pełnego miłości spojrzenia Ojca , przygotowuje i spowija wszystko , z racji Bożej ,nieskończenie ojcowskiej troski.


  • RSS