blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 2.2010

 Kiedy się starasz zapomnieć
 pamięta
 kiedy nie możesz zasnąć
 czeka aż się obudzisz
 kiedy nie myślisz wracać
 wygląda ciebie
 kiedy nie widzisz wyjścia
 każe otwierać wrota
 kiedy umierasz z głodu
 poleca  nakrywać stoły
 kiedy się kulisz w łachmanie
 wybiera dla Ciebie szatę
 gdy mówisz wstanę i pójdę
 rusza naprzeciw
 gdy trzesz oczy jak suche kamienie
 płacze z tobą
 kiedy nie śmiesz wyciągnąć ręki
 oplatają cię Jego ramiona
 gdy twój brat wyponi żeś odszedł
 odpowie że właśnie wróciłeś

                       K.s.Janusz Pasierb

 P.s. Nadal jest aktualne moje ogłoszenie odnośnie Różańca świętego i Cudownych Medalików(wszystko jest nowe). Podaję swój numer telefonu:694 674 838.tylko esemesy Agata

  Ofiaruję piękny różaniec z równie piękną książeczką do odmawiania Różańca Świętego oraz dwa Cudowne Medaliki. Swój adres podałam na moim blogu. Można też pisać emaila.
 Zapraszam bardzo serdecznie Agata

” Pozdrawiam Cię, uwielbiam
   i kocham, o Najśliczniejsza
   Twarzy mojego Jezusa!
   Szlachetna pieczęci Bóstwa!
   W Tobie się zatapiam całą
   duszą moją i najpokorniej
   Cię proszę , abyś na moim
   sercu oraz na sercach
   wszystkich ludzi Boskie Twe
   Rysy wyrazić raczyła”.

  ” Wiadomo dobrze  boskiej wielmożności Jego ,że jedynie w miłosierdziu Jego  mogę pokładać nadzieję , i kiedy  już nie mogę być inna niż niż jestem , nic mi nie pozaostaje innego , jeno uchwycić  się mocno  tej jedynej  nadziei  i uciec  się z ufnością  do zasług Syna  Jego i Najświętszej  Panny , Matki Jego, której habit  pospołu  z wami ,niegodna noszę . Dzięki  czyńcie Panu , córki moje ,że jesteście  prawdziwie  tej Panny Najświętszej córkami,bo taką  Matkę dobrą mając, już  nie potrzebujecie się wstydzić ,że ja tak nędzna jestem.Naśladujcie Ją  i pomyślcie , jaka  to musi być  potęga  tej Pani i jak wielkie  to szczęście , mieć Ją  za orędowniczkę , kiedy nawet grzechy  moje i ta głęboka nędza  moja nie zdołały  zaćmić  w niczym blasku Jej świętęgo Zakonu”

  We mnie poszukuj  istnienia twojego,
  Mnie zaś odnajdziesz  w głębi serca swego.

  W tak żywych rysach miłości płomienie
  Twe podobieństwo we Mnie utworzyły.
  Że żaden pędzel  i żądne  natchnienie
  Obrazu takiej  piękności i siły
  Stworzyć  nie mogą. Tyś bowiem powstała
  Piękna , urocza  z tchnieniem Wszechmogącego,
  Z mojej miłości, która wiecznie trwała.
  Szukaj więc we Mnie istnienia  twojego.

  I gdybyś swoje ujrzała oblicze.
  I swej istoty dostrzegła  odbicie
  Tak , jak je mają głębie tajemnicze
   Mojej istoty , twoje ziemskie życie
   Uleciałoby  z ciasnego więzienia ,
  Bo  nie jest w mocy znieść blasku takiego
  Więc Mnie poszukuj w głębie serca twego,
  i To jest twojej miłości zadaniem.

  Abyś gotowa była w wnętrzu swoim,
  I stała czujną  za każdym wezwaniem,
  By być przybytkiem i mieszkaniemm moim
 Poza swą duszą  nie szukaj Mnie w świecie ,
 Bom Ja tak bliski istnienia twojego,
 Ja cię  ogarniam i daję życie,
 Szukaj Mnie zatem w głębi serca twego.

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
 Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
 Synu Odkupicielu  świata , Boże zmiłuj nad nami.
 Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami
 Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
 Święta Maryjo, módl się za nami,
 Święta Boża Rodzicielko,
 Święta Panno nad Pannami,
 Święta Maryjo, Królowo Apostołów,

 Święty Szymonie Apostole,
 Święty Szymonie  Gorliwy,
 Święty Szymonie, jeden z dwunastu wybranych przez Jezusa,
 Święty Szymonie, wybrany przez Jezusa , aby z Nim być i aby nauczać,
 Święty Szymonie, , którego Pan Jezus sam chciał powołać ,
 Święty Szymonie, gorliwie służący Bogu,
 Święty Szymonie,zachowujący gorliwie przykazania,
 Święty Szymonie, mający wielkąa gorliwośćć e służbie Panu
 Święty Szymonie,mający gorliwość  w zachowaniu Prawa Mojżeszowego,
 Święty Szymonie,rozpalony żarem nieba,
 Święty Szymonie , idący śladem swego Pana i zwiastujący Go,
 Święty Szymonie, pełen niestrudzonej mocy,
 Święty Szymonie ,wierny uczniu Chrystusa,
 Święty Szymonie,świadku Prawdy i ofiaro czysto,
 Święty Szymonie, Gwiazdo nieba wysokiego,
 Święty Szymonie,mężnie strzegącyskarbu wiary,
 Święty Szymonie,podążający ku wyżynom,
 Święty Szymonie, Apostole i MęzczennikuChrystusa,
 Święty Szymonie,który dobry bój  stoczyłeś,
 Święty Szymonie , godny łaski Chrystusa,
 Święty Szymonie,który zdobyłeś  niezniszczalną koronę chwały,
 Święty Szymonie,który otrzymałeś koronę zwycięstwa,
 Święty Szymonie, który ludzką  słabość  odrzuciłeś,
 Święty Szymonie,który naśladowałeś  Nauczyciela Twego,
 Święty Szymonie,, ogniem palony, zdobyłeś rzeczy wzniosłe i bogate,
 Święty Szymonie,który wypełniłeś Przykazania Chrystusa,

 Święty Szymonie, rozpalony miłością do Chrystusa śmierć przyjąłeś,
 Święty Szymonie ,rozpalony miłością do Chrystusazwyciężyłeś swoją naturę,
 Święty Szymonie , który wszystkiepokusy zwyciężyłeś ,
 Święty Szymonie, w śmierci  zachowałeś wierność przykazaniom,
 Święty Szymonie, w chwalebnej męce swojej zwyciężyłeś ciało swoje,
 Święty Szymonie swoją śmiercią zniszczyłeś wrogów Chrystusa,
 Święty Szymonie, wielce błogosławiony,
 Święty Szymonie,Świadku Chrystusowy,
 Święty Szymonie,który zajaśniałeś  w chwale zwycięstwa i przebywasz w Światłości Chrystusa,
 Święty Szymonie, jak cedr zasadzony w domu Pańskim, na dziedzińcavh Boga Naszego,
 Święty Szymonie, nienawidzący nieprawdy i pragnący chwały niebieskiej,

 K: Ogromnie zaszczyceni są  w oczach moich przyjaciele Twoi , Boże , na zawsze jestutrwalone ich wołanie.
 W: Panie, Ty mnie przenikasz i  znasz; Ty wieszo moim spoczynku i o mym powstaniu.

 Boże, któryś raczył doprowadzić nas do poznania Twojego imienia przez świętegoApostoła Twojego Szymona , spraw , abyśmy postępując  w cnocie, czcili ich wieczną chwałę , a czcząc ją, czynili większe  postępy. Przez Chrystusa Pana Naszego . Amen.

 Święty Szymon, prawdopodobnie w odróżnieniu od Szymona Piotra zwany kananejczykiem lub zelotą , należał wpierwdo grona żarliwych wykonawców zakonu. Otrzymał te przydomki ze względu na gorliwość  w zachowaniu Prawa Mojżeszowego. W Ewangelii jest wymieniany jako jesen dwunastu apostołów. Po zesłaniu Ducha Świętego miał głosić Ewangelię  w Egipcie według tradycji  św. Szymon Apostoł spotkał się w Persji  ze św. Judą Tadeuszem Apostołem i tam ponieśli śmierć męczeńską     na krzyżu; wedle innej wersji został przepiłowany, stąd na obrazkach przedstawiany jest z piłą.

  „Życie nie składa się z wielkich poświęceń
   i obowiązków, ale z drobiazgów.
   Uśmiechy i życzliwość rozdawane na co dzień
   są tym, co zdobywa i zatrzymuje serca,
   i zapewnia pocieszenie”

  Dziękuję Ci Dorotko i Aniu za zaufanie i natchnienie do pisania .
  Jeteście mi bardzo drogie.

 Kyrie , elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
 Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
 Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
 Synu, Odkupiciela świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
 Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
 Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 Święta Maryjo, Królowo Aniołów,
                            módl się za nami
 Święty Aniele, stróżu mój,
 Święty Aniele, przewodniku mój,
 Święty Aniele, doradco mój,
 Święty Aniele, opiekunie mój,
 Święty Aniele, przyjacielu mój,
 Święty Aniele,duchowy bracie mój,
 Święty Aniele,nauczycielu mój,
 Święty Aniele pasterzu mój,
 Święty Aniele, pomocniku mój,
 Święty Aniele, pocieszycielu mój,
 Święty Aniele, patronie mój,
 Święty Aniele, obrońco mój,
 Święty Aniele,wodzu mój,
 Święty Aniele, orędowniku mój,
 Święty Aniele,od którego pochodzi natchnienie do dobra,
 Święty Aniele, oświecicielu mój,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie
 Baranku Boży który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie
 Branku Boży który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

 P. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
 W. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
 P. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
 W. A wołanie   moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się :
 Boże, który w niewysłowionej dobroci swojej raczysz posyłać świętych Aniołów dla nszej obrony,
daj nam, pokornir Cię prosimy, abyśmy zawsze chronieni ich opiekąa i cieszyli się wiecznie wspólnym z nimi obcowaniem. Przez Chrystusa , Pana naszego.
 W. Amen.
 

  Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie ,elejson!
  Chryste, usłysz nas!Chryste, wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupiciela świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj nad nami.

  Święta Maryjo, Królowo Aniołów,
                                módl się za nami
  Święty Michale, Książe  przesławny,
  Święty Michale, dzielny w walce,
  Święty Michale, pogromco szatana,
  Święty Michale, postrachu złych duchów,
  Święty Michale, wodzu wojska Niebieskiego,
  Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
  Święty Michale, radości Aniołów,
  Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu nasze prośby,
  Święty Michale,obrońco  dusz sprawiedliwych,
  Święty Michale, wysłanniku Boga,
  Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
  Święty Michale , nasza tarczo w pokusach,
  Święty Michale, warownio ludu Bożego,
  Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
  Święty Michale,dobroczyńco sławiących Cię narodów,
  Święty Michale,chorąży zbawienia,
  Święty Michale,aniele pokoju,
  Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
  Święty Michale,zwierzchniku w niebie,

 Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
 Baranku Boży który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie
 Baranku Boży który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami
                                                              

 P. Módl się za nami ,święty Michale Archaniele.
 W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Módlmy się:
 Wszechmogący Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel  Kościołowi za jego wstawiennictwem pomyślności i pokoju, a nam – łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego
 W. Amen.


  • RSS