blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 5.2009

  Słowakowic po przeczytaniu  znaków zebranych przez św. Hieronima , pisze też ,że tych  ludzi , którzy się prędzej  sądnego dnia spodziewają , te znaki  przywodzą do tego. I tutaj wymienia ich siedem:
 1. Wojny , wielkie niezgody i prawa bardzo ciągłe .
 2. Głód ciężki, nie tylko  z niedostatku pożywienia materialnego, ale też i chleba duchowego , to jest Słowa Bożego .
 3. Powietrze po głodzie następujące.
 4. Strachy niesłychane i widowiska  dziwne na niebie.
 5. Odmiana Słońca , Miesiąca (Księżyca) i Gwiazd niezwyczajna.
 6. Fałszywi prorocy, którzy będą ludzi zwodzić .
 7. Przyjście Antychrysta , który zrodzi się w Babilonie z pokolenia DAN (…)
 

  Do tych przepowiedni warto dodać  kilka zdań komentarza. Wydaje się ,że często nie należy ich rozumieć dosłownie, przynajmiej nie utożsamiać dawnych sformułowań  z tym, co dzisiaj  przez nie rozumiemy. Dla przykładu spadanie gwiazd z nieba , oczywiście , należy  kojarzyć raczej z upadkami ciał niebieskich , a nie dosłownie gwiazd . Takie rozumowanie również przyjmował chyba Słowackowic, bo pisał ,że gwiazdy są większe od ziemi i gdyby spadły przywaliłyby wszystkich ludzi.
  Po wtóre trzeba pamiętać, że opis kataklizmów sprzed wieków odpowiada ówczesnym wyobrażeniom. Tak więc zgromadzenie się ptactwa  całego świata na jednym polu , miejscu, oznaczać  może nie dosłownie cały świat  jako glob, ale określony region itp. Z kolei fałszywi prorocy , to współcześnie  mogą być  nie tylko różnej maści wizjonerzy czy szarlatani , ale równie dobrze  liczni polityczni przywódcy oraz naukowcy. Bo oni też przecierz sporo mówią o przyszłości i wyznaczają kierunki ludzkiej       aktywności na polu materialnym, ale również ideowym.

  Wiele wieków temu powstało proroctwo św. Hieronima. Wymienia on kilkanaście znaków , które mają poprzedzać sądny dzień , czyli ogólną zagładę świata. O proroctwie tym wspomina m. in. Stanisław Słowakowic , autor dzieła poświęconego kometom, które pojawić się miały w 1680 i 1681 roku.
  Według św. Hieronima sądny dzień  nastąpi , jeżeli zjawisko  niezwykłe na ziemi  wydarzać się będą w pewnym porządku. I tutaj następuje 14 bardzo szczegółowych  wskazówek, zapowiedzi. Podaję je za Słowakowicem , rezygnując wszakże  częściowo ze staropolskiej pisowni wyrazów , wtrąceń łacińskich tylko nieznaczne skróty i poprawki stylistyczne.
  1. Morze i wszystkie rzeki podniosą się nad góry na cztery łokcie.
  2. Wyniosłe w górę wody nie opuszczą swej wyniosłości nazajutrz (…)
  3. Wszytkie ryby, wieloryby i inne  monstra morskie zgromadzą się w jednym morzu  i tak będą ryczeć , beczeć, że ich głos pod Niebo rozlegać się będzie , czyniąc, niejako , nad grzesznym człowiekiem żałość, pokutę.
  4. Wszystkie lasy i zioła będą się pocić krwawym potem.
  5. Nastąpi generalne trzęsienie Ziemi , tak wielkie ,że wszystkie  budynki upadać będą .
  6. Będą skały i opoki padały, i jedna o drugą wzajemnie obijać się będą .
  7. Ptactwo i zwierz leśny drapieżny będą się koło ludzi łasić i z nimi bez szkody współżyć .
  8. Ptactwo zleci się w jedno miejsce z całego świata. A to przyczyni  się do większego zatroskania i zakłopotania grzesznych ludzi , którzy się i tym trapić będą , że i biedne ptactwo czując Sąd Boży lepiej sobie radzi aniżeli człowiek.
  9. Pagórki wysokie i góry będą  się równały z ziemią.
  10. Ludzie wychodzić będą  z głębokich jaskiń , w których się pokryli , chcąc się przed tak strasznymi rzeczami na świecie  uchronić . 11. Gwiazdy będą z Nieba spadały (…)
  12. Lud wszystek będzie nagle wymierać.
  13. Niebo i Ziemia  odnowią się przez ogień.
  14. Wszyscy umarli z grobów powstaną i będą  oczekiwać na dzień sądny.

       ” Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje
        ani nie kupuje , ale które się ofiarywuje.”

                                            Gustaw Flaubert

   HEKAMIAH- Zawiaduję mentalem , psychiką. Pozwalam obudzić się Twojemu odczuwaniu poprzez wibracje planów subtelnych i oddalić  się od planów iluzji i uprzedzeń. Przywołaj  mnie a odczujesz każdą rzecz, będziesz mógł przeżyć  każde zdarzenie  z niewinnością , świeżością , spontanicznością  i ufnością małego dziecka… Przywołaj mnie , gdy wątpisz , kiedy Twoje odczuwanie jest zanurzone  we mgle  własnego astralu . Poprowadzę Cię  wprzód . Obdarzę  Cię obfitością łask , otworzę  na Wewnętrzną Prawdę. Z moją pomocą, poprzez świetliste promieniowanie  pokonasz własne ego.    Staniesz się Jednością  w Świetle , Prawdzie , Pokoju. Obdarzę Cię męstwem i wytrwałaością , byś godnie znosił przeciwności losu. Natchnę  Cię zaufaniem  do samego siebie , a Twój duch  będzie niezwyciężony.

    Podczas medytacji prosi  o pozostawanie w prawdzie wewn Jest Aniołem Sprawiedliwości. wymagającym , byśmy  ścigali kłamstwo, zarówno wewnątrz nas, jak i na zewnątrz. Jeśli będziemy umieli zharmonizować  się z  jego promieniującą energią , pomoże podnieść nasze wibracje  aż do planu  Mistrzów w celu  otrzymania  ich wiedzy i podjęcia procesu nauczania. Wprowadza w tajniki duchowego rozwoju  przesyłając promieniowanie pełne wiedzy, podpowiada jak rozwijać  tkwiące w nas możliwości prekognicji. Wpływa na rozwój intuicji, przepełnia nadzieją . Podpowiada jak osiągnąć harmonię, sprzyja  zrozumieniu własnych błędów. Uczy lojalności wobec samego siebie, jak i w stosunku do otoczenia.

   Hekamiach nosi przydomek ” Bóg Stwórca Uniwersum”. Psalm 88: 2 – Panie, Boże zbawienia mego, w dzień jęczę i w nocy przed Tobą.
    Łączy najwyższymi planami subtelnymi i przynosi ochronę Największych Bytów i Wniebowstąpionych Mistrzów. Przekazuje bezpośrednio  najwyższe boskie energie do poziomu naszej świadomości astralnej. Wymaga byśmy  zrealizowali duchową  alchemię celem przemiany naszej postawy wobec codziennościi wyczuwali rzeczy. Jako Anioł Opiekun prosi swoich podopiecznych by zwrócili uwagę  na sposób traktowania innych, oparty na zasadzie  przyciągania odpychania – kochamnienawidzę . Tego rodzaju  świat związków , oparty na tymczasowości jakiegoś uczucia ( przyjemnego bądź nieprzyjemnego), powinien zostać zmieniony tak, aby zachować tylko najlepszą cechę , którą jest umiejętność  szybkiego określania zaistniałej sytuacji – świetlistej lub ciemnej.
  Uczy najcenniejszej rzeczy, jaką jest  umiejętność  dystansowania się wobec pierwszego wrażenia  oraz rozwijania pewnej elastyczności  i dostosywania się do innych w chwili odczucia ich w świetle Jam Jest. Ułatwia podjęcie decyzji , kiedy, gdzie i jak.Urodzeni w dniach  panowania Hekamiacha mają wrodzoną  zdolność negocjacji. Obdarzerni są odwagą , determinacją , wielką siłą . Mają dar  jasnowidzenia , przebojowość , cechuje ich obowiązkowość , otwartość . Wielkie indywidualności , dotrzymują danego słowa. Są urodzonymi przywódcami  w każdej dziedzinie , w sferze politycznej , zawodowej, prywatnej . Hekamiah pomaga w wyjściu z opresji , a także  a także uzyskać   wsparcie wpływowych osób.
  Ułatwia poszukiwanie pracy. , powrót do działalności zawodowej. Sprzyja harmonii w związkach, w kórych występuje  zrozumienie własnych uczuć , odpowiedzialność , uczciwość , poważne traktowanie partnera . Sprawuję  władzę  nad żelazem i arsenałami broni. Pomaga  w wyzwoleniu  się spod opresji . Odarza talentem w kierunku przeprowadzania zmian , tworzenia czegoś nowego, przewidywania , skrupulatnego  wypełniania nałożonych zadań.

  MITZRAEL – Oświetlam Twój mental, który przynosi Ci śwaitłe idee.Próbuję , jeśli wewnętrznie prosisz, pomóc Ci w Twoim życiu materialnym . Daję Ci szybkość rozumienia i akcji , gdy jesteś w świadomości naszego planu. Proszę Cię byś  używał umiejętnie tych cech i nigdy nie czynił ich gwałtownymi ani nie przyśpieszał  swoich słów bądź czynów . Przywołaj mnie , poprowadzę Cię  poprzez sny , intuicję . Sprawię , iż na Ziemi spotkach tych , którzy mogą Ci pomóc. Proszę Cię o pracę nad cierpliwością i dojrzewaniem spraw. Bądź prawdziwy , słuszny w swoich słowach  i czynach. W ten sposób wyjdziesz zwycięsko  z każdej walki a ja  będę  przy Tobie, by Cię inspirować . Wstąp na właściwą  Ścieżkę swojego wcielenia . Ochronię Cię przed negatywnymi energiami, psychicznymi problemami, umysłowym zaburzeniem .Żadna zła siła nie zaszkodzi Ci bowiem jesteś Mądry mądrością  doświadczeń , zgromadzonych podczas inkarnacycjnych wędrówek.

   W medytacji oświetla nasze ciało mentalne tak, by nasza umiejętność rozróżniania i rozpoznawania przebudziła się i pozwoliła odczytać  niezliczone znaki , które plany subtelne  stawiają  każdego dnia na naszej drodze . Pozwala odnaleźć  ogień duchowy , który pomoże  powrócić  do naszego Źródła  Boskości. Jest Nosicielem Światła , Posłańcem Praenergii. Pozwala dostrzec różnicę pomiędzy  tym , co to, co wie nasz umysł , a tym , co wie dusza. Pierwsze  postrzeganie oparte jest  na faktach , drugie natomiast – to znaczenie ważniejsze – za podstawę ma fakty oraz intuicję . Uświadamia nam , iż to , czy podejmiemy jakieś działania , czy też nie, zależy wyłącznie od nas samych.

  Mitzrael jest obdarzony przydomkiem ” Bóg pocieszających Będących w Kłopotach Opresji . Psalm 145:17 – Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i wierny we wszystkich swoich czynach.
  Jako Opiekun wymaga synchronizacji naszych myśli, kierowania ich zawsze we właściwym kierunku, w stronę Ducha . W ten sposób nasze słowo,jeśli będzie  zgodne z naszymi czynami, będzie słowem właściwym. Życzy sobie równowagi między czasem na refleksję , na myślenie , a czasem akcji . Prosi byśmy nie podejmowali żadnych działań bez uprzedniego zastanowienia się nad ewentualnymi skutkami, ale zarazem nie chce byśmy opóźniali bez końca podjęcie działań. Zapewnia psychiczne zdrowie, uwalnia prześladowanych bądź represjonowanych. Obdarza talentem i dystynkcją. Jest Aniołem Właściwych  Decyzji , uwania tych , którzy cierpią  niesprawiedliwość  w życiu codziennym . Prosi o bycie wiernym tym , dla których pracujemy, , przy czym bez znaczenia jest czy chodzi o byty wcielone czy też nie wcielone . Daje nam szybkość , błyskawiczność w akcji właściwej, która wynika  z godziwych myśli. Możemy go przywoływać  by prosić o  inspirację w trudnych wyborach życiowych. Pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji.
   Jest Aniołem dającycm Słowo , poprzez związek między ciałem mentalnym i ciałem przyczynowymtemu, który jest doskonale zrównoważony  w różnych ciałach . Słowo jest połączeniem głosu serca i głosu rozróżnienia : jeden bez drugiego nigdy nie będzie  stwórcą. Urodzeni w dniach panowania Mitzraela  cechują się wielką i fizyczną siłą , dożywając sędziwego wieku. Są znani  i cenieni za swoje zdolności , tak fizyczne , jak intelektualne. Mają dużą wyobraźnię , wolę tworzenia , kreują nowe idee , realizują własne pomysły . Przekonujący , dysponują  wiedzą na temat  zwalczania konkurencji w każdej wybranej przez siebie dziedzinie . Jako Anioł Lekarz przynosi  drogocenną pomoc w powrocie  do zdrowia rannych po wypadkach , w skutek przemocy fizycznej , operowanych. Chroni sportowców i chirurgów. Leczy choroby na poziomie Duszy , pomaga wyzdrowieć z chorób psychicznych.


  • RSS