blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 2.2009

 HAHAHEL – Przywołaj mnie za pomocą dźwięku, poprzez medytację . Kiedy zrównoważysz wewnętrzne energie , przezwyciężysz swój wewnętrzny dialog, ekscytacje , zdenerowanie, niekontrolowane emocje – wówczas  w spokoju  swjego serca usłyszysz mój głos . Jestem Strażnikiem Ognistego Miecza i przekazuję Tobie Światło Tego, Który Jest. Otwórz swoje serce , by przyjąć i emitować Jego Światło  wokół siebie. Rozpalę  w Tobie  ogień Świętej Miłości , która ogarnie Cię i wszystko , co jest wokół Ciebie. Będziesz promieniował Nią na swoje otoczenie , na naturę , zwierzęta, rośliny. Kochaj bezwarunkowo!  Pamiętaj – uczucia zamieszkują duszę , która jest Bogiem , stale obecnym w Tobie . Tylko w duszy możesz odnaleźć swoją prawdę , swoją Miłość.

   Podczas medytacji przekazuje fale Radości i łączy nas bezpośrednio z Rycerzami Światła Chrystusowego. Z jego pomocą będziemy mogli pracować , by naprawić energie zakłócone  na poziomie ognia na Ziemi( wulkany , prądy telluryczne ) lub u osób , które znamy. Wibracje HAHAHELA pozwalają na przezwyciężenie niekontrolowanych emocji , chaosu wewnętrznego.

    Hahahel jest obdarzony przydomkiem ” Bóg w Trzech Osobach”. Psalm 12:4 – Oby wytępił Pan wszystkie usta gładkie i język do wielomówienia pochopny.
    Jako Anioł Opiekun oczekuje od nas transformacji  wewnętrznej, tranmutacji oraz zaakceptowania naszej inkarnacji i zrealizowania w nas naszej prawdziwej istoty , byśmy mogli urzeczywistnić naszą misję. W tym celu powinniśmy zaprezentować  się nadzy przed okiem Boga. Następnie przejść przez ogień  ducha, który spali wszystkie nasze pozory, wszystko, co nie jest nami.I wtedy , jak Feniks , jeśli rzeczywiście zaakceptujemy się takimi, jakimi jesteśmy i naszą misję, będziemy mogli odrodzić się z naszych popiołów i ewoluować  ku światlejszej świadomości, która pozwoli nam zrealiaowa nadejście  Ery Wodnika. Wtedy właśnie da nam siłę i wiarę niezbędną  do tego, byśmy mogli przekazać innym ten nowy ogień  znajdujący się  w nas  celem oświecenia jak największej ilości ludzi światłem Wszechmiłości. W kontakcie z Energią Chrystusową  prosi, byśmy promieniowali wokół nas, w codziennym  życiu, tym nowym ogniem, który  Jezus przyszedł przynieść na Ziemię  2000 lat temu. Hahahel jest patronem religii i ludzi szerzących dobre słowo . Sprzyja zakorzenieniu wiary w naturze człowieka , chroni przed obmową , inspiruje do kazań , religijnych przemówień. Opiekuje się  misjami religijnymi , naukami ezoterycznymi , niekonwencjonalną medycyną . Daje wgląd  w wielowiekową Mądrość ludzkości, inspirując  do nowych , niekonwencjonalnych zastosowań Starej Wiedzy. Swoich podopiecznych  prowadzi ku miłości i mądrości , bowiem miłość jest siłą jednoczącą duszę z Bogiem. To właśnie Miłość napełnia duszę radością , oczyszcza ją w wszelkich  mroków. Sprawia ,że ich sumienia zmierzają w stronę wyższych ideałów i tego , co jest istotnie znaczące.Życie materialne wraz  ze swoimi strukturami , zobowiązaniami , nie jest ich dziedziną . Są krytyczni , chętnie usuwają się w cień. Ważnym dla nich jest osiągnięcie harmonii. Są szczodrzy, bezinteresowni, promieniują życzliwością  i dostakiem. Bywają natchnieni duchowo bądź artystycznie . Charakteryzują się wysokim stopniem moaralności, mądrością , pokorą oraz prostotą. 

     VEHUIAH – Przynoszę Ci wewnętrzny Pokój , który jest wynikiem połączenia się Anioła i Człowieka , ducha i materii, subtelności i gęstości . Bądź JEDYNYM! Harmonizuj swoją naturę , bowiem jesteś Dzieckiem Bożym . Połącz  się z boskością , stań się JEDNIĄ! Niech Światło Chrystusa , ścieżka Świadomości Ćhrystusowej będzie Twoim drogowskazem podczas życiowej lekcji rozumienia praw natury – jedności z sobą samym i otaczającym Cię wszechświatem . Jesteś JEDNIĄ! Daję Ci moc , bronię od słabości , uległości , zwątpienia . W Twoje życie wprowadzam odwagę , mądrość w podejmowaniu decyzji , hart ducha. Stań się JEDNIĄ , bądź JEDNYM! Moja miłość i Twoja silna wola pozwolą wnieść się na najwyższe poziomy , gdzie doświadczysz połączenia ducha i materiii. Staniesz się JEDNIĄ , bo już nią jesteś.

    W medytacji jest Aniołem przekazującym Światło Chrystusowe i wibracje poziomów najbardziej wznosłych . Pozwala osiągnąć  wibrację , jaką jesteśmy w stanie  wytrzymać w danym momencie . W obrębie medytacji  wymaga uprzedniego oczyszczania ciała fizycznego i ciała astralnego, dzięki czemu będziemy mogli odczuć wyższy poziom wibracji.

   Vehuiah postrzegany jest jako ” Bóg wyniesiony i wychwalony ponad wszystkie rzeczy”. Psalm 3:4 – Ale Ty, o Panie , tarczą moją jesteś i chwałą moją .Ty moją głowę  podnosisz.
    Jako Anioł Opiekun, Vehuiah wymaga pracy nad zharmonizowaniem i zrównoważaniem naszych wszystkich ciał , a także  nad równowagą  pomiędzy stroną materialną , kartezjańską , a aspiracjami duchowymi po to , aby zanikł wewnętrzny dualizm  i aby Dusza mogła osiągnąć pełnię dojrzałości. Jako reprezentant Boskiej Jedności pomaga w odnalezieniu tej Prajedności w człowieku. Rządzi pierwszymi promieniami Słońca. Podopieczni Vehuiaha , dzięki emanacji słonecznej energii , dysponują wyjątkowymi siłami i są zdolni do przetrwania najcięższych   życiowych prób. Posiadają w sobie ogień życia  , energię tworzenia. Vehuiah  sprzyja osiąganiu sukcesów , szczególnie  w nowych przedsięwzięciaciach. Pomaga we wszystkich poszukiwaniach wewnętrznych , w zrealizowaniu Drogi Środka.Uczy umiejętności rozróżniania  w każdym działaniu , jak i w relacjach  z innymi. Pomaga powściągnąć gniew i być mądrym dojrzałą , duchową mądrością , która jest niezbędna  w podejmowaniu decyzji . Oświeca wszystkich poszukujących i przekazujących innym duchowe nauki.
   Anioł mistycznych poetów – kazuje im piękno Boskiej Jedni. Inspirator nauk ścisłych , szczególnie matematyki, ponieważ z Jednego powstają  wszystkie  inne liczby : Tao dało początek  Jedności Jedność rozróżniła się dając początek Dwóm , Dwa zrodziło Trzy , a Trzy dało początek wszystkim istotom i rzeczom. Słabość  wynika z niemocy , braku wiary we własne siły. Pozostając pod wpływem strachu ,lęku , obaw o jutro człowiek jest pozbawiony chęci wprowadzenia zmian  na lepsze we włsnym życiu. Walka oznacza przeciwstawienie się , a Vehuiah wspiera swoich podopiecznych, przekazując im ducha odwagi i męstwa . Obdarzeni siłą woli  nie ugną się  przed podjęciem  ważkich życiowych decyzji i staną twarzą w twarz  z każdym niebezpieczeństwem. Dynamiczni, odważni, cechują się bystrą inteligencją , wiernością oraz stałością.Odporni na stres i wszelkie zmiany. Wolni od skąpstwa. Dzięki Vehuiahiowi  są wzbogaceni  wielkim sercem  i wewnętrzną siłą , konieczną  do przezwyciężania  trudności, a także bystrą i światłą inteligencją . Zakochują się poważnie, a ich partner doświadcza prawdziwego i głębokiego uczucia. W chwilach słabości, niemocy , zwątpienia , frustracji czy też depresji Vehuiah jest nieocenioną podporą. Chroni przed samym sobą , jeśli w pogoni za sukcesami  materialnymi człowiek zbacza z moralnej ścieżki postępowania.Ułatwia omijanie zasadzek  i życiowych , nieprzyjemnych niespodzianek. Jako Anioł Lekarz , Vehuiah oddziałuje na wszystkie choroby duchowe powstałe w wyniku poczucia podziału bądź separacji  między duszą a duchem , lub też między duszą a ciałem . Działa przede wszystkim w przypadkach chorób wibracyjnych lub mających podłoże karmiczne. Regeneruje siły.

 CAHETEL – Dzięki mnie rozwiniesz  swój biegun śnienia, poezji, czułości i łagodności, odczuwania obecności Boskości w sobie, w otaczającym Cię wszechświecie. Kiedy mnie przywołujesz zamknij drzwi swojego umysłu mentalnego , a otwórz te, które są twoim odczuwaniem . Przestań myśleć, zacznij odczuwać , czuć własną Boskość. Z moją pomocą poczujesz wszechobecną subtelność  wszystkich poziomów swojego bytu. Będziesz w blasku  jasnego i pełnego Światła , którego pochodnia nie pozwoli Ci zgubić się w różnorodnych przejawach księżycowej sfery  i iluzyjności.Obdarzę  Cię wiedzą , pozwalającą chronić  się przed klątwami , urokami , pomówieniami. Ujawnię tajemnice ziół , wesprę w działaniach zmierzających  do ochrony rolnictwa . Pozwolę przejrzeć plany i zamiary organizacji , odciągających od służenia Bogu. Uczynię Cię  na odczuwanie miłości, na równowagę dawania i brania.

   W medytacji pozwala na zharmonizowanie świadomości naszego ciała astralnego z emanacjami najwyżej wibrujących ciał subtelnych, nie pozwalając popaść w złudzenie i pułapkę niewidocznej części Księżyca.Przychodzi, by przekazać na poziom astralny Światło Najwyższego , przesłane przez Słonecznego Logosa naszej Galaktyki.Pomaga przyjąć  swoje wysokie wibracje i zasymilować je wewnątrz nas. Ułatwia  zapanowanie nad pierwiastkiem Wody w naszym organiźmie, nad ciałem astralnym , pragnieniowym i wzniesienie się na  najwyższy poziom naszej Świadomości. Zsyłając  swoje promieniowanie wspiera nasze wysiłki  w zrozumieniu istoty Bożego dzieła. Rozwija – poprzez sen bądź medytację – naszą intuicję i wyobraźnię , pobudza ekspresję słowną i pisaną. Obdarza przenikliwością umysłu , pozwala sięgnąć po nieosiągalne i rozkoszować się radością , błogosławieństwem Bożym. Przybliża do Stworzyciela.

   Cahetel jest obdarzony przydomkiem ” Bóg uwielbiany” . Psalm 95:6 – Pójdźcie, pokłońmy się, padnijmy na kolana przed Panem, Stwórcą naszym.
   Dąży do obudzenia w każdym najwyższego wymiaru planu astralnego, by oświetlić Boskim Światłem to, co jest w nas i pomóc nam wejść na Drogę Przebudzenia. Wymaga byśmy uświadomili sobie niebezpieczeństwo iluzji, złudzenia , maji, tak wobec nas samych , jak i innych oraz tego, co wydaje się nam, że czujemy, widzimy czy też słyszymy, a  co często jest tylko i wyłącznie projekcją naszej świadomości  w niskim astralu. Przekazuje Boskie błogosławieństwo , zapewnia ochronę  przed  napadami , kradzieżami, wypadkami, fałszywymi oskarżeniami . Przychodzi , by uduchowić nasze wewnętrzne wody, przynosząc  im Ogień atomu – ziarna Boskości. Cahetel przynależy do wojsk Archanioła Michała , walczących z siłami zła, co sprawia, , iż może w porę ostrzegać  swoich podopiecznych. Inspiruje  do poszukiwania ścieżek do Boga , do podziękowań Bogu za wszelkie dobra , jakie zsyła On na Ziemię . Jako Anioł Opiekun wymaga od swoich podopiecznych, by otworzyli się z dużą wrażliwością na energię Miłości Boskiej i okazywali ją wszystkim, z którymi się zetkną . Osoby, urodzone  w czasie jego władania , cenią sobie przebywanie na łonie natury. Są pochłonięci wieloma sprawami , które przynoszą im wymierne sukcesy. Dynamiczni i energiczni , przezwyciężają wszelkie trudności. Cechuje ich naturalna łatwość  w nawiązywaniu kontaktów , porozumiewaniu się . Obdarzeni dużą ekspresją w słowie pisanym iu mówionym. Umiejętnie równoważą pracę z życiem rodzinnym. Opiekuńczy i niezależni.

   MUMIAH – Lubię energię bieli , perłowości. Różowo połyskująca biel jest odbiciem mojej wibracji . Jestem Łagodnością , Poetą . Zarządzam snami i czuwam nad Twoimi. Chronię  przed iluzją!  Bacz byś nie stał się ofiarą  proroków, magów, którzy przychodzą do Ciebie i chcą Cię olśnić różnorodnymi kolorami oraz możliwościami . Nie bądź łatwowierny! Mówią Ci czasem o Aniołach, lecz nie znają nas. Słuchaj swojego serca , słuchaj mego głosu a rozróżnisz fałsz od prawdy . Nie daj się skusić łatwą i szybką drogą oświecania. To iluzja ! Jedynie wytężona praca , wytrwały rozwój duchowości poprowadzi Cię wzwyż. Kieruj się  sercem, Miłością . Otwórz się na wibracje  moich sióstr i braci, wchłoń w siebie ich Światło. Stań się Harmonią Ducha . Stań się Omegą!

   W medytacji pomaga zmaterializować na Ziemi, fizycznie, całą pracę , którą wykonujemy na planach subtelnych.Jest to Anioł Usługujący , najbliższy bytowi ludzkiemu. Z nim możemy porozumiewać się najłatwiej, zwłaszcza podczas  pełni Księżyca. Zsyła wibracje łagodności, opanowania, spokoju, czułości. Ułatwia proces dążenia do doskonałości.

   Mumiah jest obdarzony przydomkiem ” Omega – Koniec Wszelkiej Rzeczy”. Psalm 116: 7 – Wróć , duszo moja, do spokoju swego, gdyż Pan ciebie obdarował.
   Jako Regent Sefiry Yesod przebudza nas na jakości księżycowe powodując odczuwanie otaczającego świata  w bardziej świadomy sposób. Daje możliwość odrodzenia się na nowym poziomie świadomości. Jest położnikiem Duszy -  tym , który po każdej śmierci inicjacyjnej pomaga nam narodzić się  do nowego sposobu bycia. Połączony z naturą ,źródłami, rzekami, jeziorami, morzami i wszystkimi Devami Wody. Jako Anioł Opiekun ma moc spełniania , realizowania każdego przedsięwzięcia. Działa bez umiaru. Udziela daru uzdrawiania poprzez wykorzystanie nadprzyrodzonych sił i sprawczej mocy Boga . Zwraca jednak uwagę na zasadę Hipokratesa, mówiącą  by pomagać , a nie szkodzić . Pomaga w rozwinięciu  jasnowidzenia i jasnosłyszenia , dzięki czemu zyskuje się między innymi możliwość wglądu w chore organy i dostrzeżenia  przyczyny choroby. Jako Anioł Godzinowy  prosi o przebudzenie naszych zmysłów  duchowych, byśmy mogli widzieć niewidzialne i słyszeć niesłyszalne. Wymaga pracy nad intuicją , wrażliwością i jasnością naszego widzenia wewnętrznego . Może pomóc , byśmy nie brali miraży niskiego astralu za rzeczywiste i, w sposób bardziej ogólny , pomaga pracować nad naszymi wodami wewnętrznymi tak, by oczyszczać lustro naszej świadomości . Ułatwia kontakt z duchami przyrody  a zwłaszcza z Ondynami . Urodzeni  w dniach panowania Mumiaha mają wielkie zalety, które wyrażają poprzez siłę i energię swojego Anioła. Ekspresywni , nie potrafią zachować  dyskrecji, aktywni i entuzjatyczni. Są przykładem równowagi pomiędzy  wyobraźnią  a przyziemnością . Skutecznie realizują  podjęte  plany , wytrwali w zamiarach.Wydajni , witalni , łagodni . Sława oczekuje ich w medycynie, ale i na innych polach także odkryją szczęście. Jako Anioł Lekarz , charakteryzujący się podwójną księżycową energią , pomaga we wszystkich chorobach dotyczących płynów w ciele, czy to będzie krew czy też limfa.

  YELAHIAH – Ty, który szukasz ewolucji – daję Twojej osobowości moje promieniowanie. Jestem Wojownikiem Światła i daję Ci broń  do walki dla słusznych i prawdziwych celów. Pamiętaj wszakże  : nie wolno użyć Ci tej broni  do celów, które nie są świetliste. Daję Ci moc do walki w pełnym świetle, nigdy do walk magicznych! Dzięki mnie ujrzysz prawdę  w każdej sytuacji. Nie uciekaj, bowiem ucieczka tak naprawdę  jest uwiązaniem  i wróci do Ciebie  z większą siłą . Wstrzymaj się i podejmij walkę! Jeśli przywołasz mnie dla jakiegoś celu, pokażę  Ci go w pełnym świetle i będziesz mógł sam ocenić słuszność  tej sprawy. Nie rozliczaj innych! Jeśli jednak dostrzeżesz tam niesprawiedliwość wówczas stanę u Twego boku i będę bił  się razem z Tobą . Otoczę  Cię ochroną  przed wszelką  niesprawiedliwością , wrogością i złem . Jestem szybki jak  Światło , a moje ramię jest silne, możesz oprzeć się  na mnie.Możesz mnie przyzwać , jeśli jesteś niesłusznie oskarżony.Wtedy obronię Cię oświetlając sprawę . Proszę Cię, pomagaj  najsłabszym, oświecaj drogę tym, którzy jej szukają . Daję Ci dar celnego słowa , lecz umiej się nim posługiwać. Jestem Świetlistą Mocą . Jam jest Światło w tunelu Twojej Ciemności, oświetlam jasnym, gorejącym płomieniem Twoją Ścieżkę byś nie pobłądził.

   W medytacji prowadzi poprzez energie naszego Anioła Stróża byśmy mogli ponownie osiągnąć  bliższą  więź najpierw z naszą duszą  a następnie w szczególności  z tym Duchem, którego energie Ognia nam przynosi . Pozwala , jeśli będziemy potrafili być perceptywni , odczuć iskrę , Boski Płomień, który pali się w każdym z nas. W pracy dla Ziemi , przekazuje moc Słońca prądom telurycznym , które utraciły dużo energii w związku z zanieczyszczeniami   i brakiem świadomości człowieka , nie słyszącego już arterii Matki – Ziemi. Pozwoli, jeśli pracujemy świadomie, zrobić transfuzję energii z Nieba na Ziemię . Ułatwia zrozumienie, iż to, czego najbardziej się boimy, odczuwamy najmocniej, ponieważ strach, niczym magnes,ściąga to na nas . Dzieje się tak gdyż emocje mają moc przyciągania , a strach jest jedną z najsilniejszych emocji.

   Yelahiah jest obdarzon przydomkiem ” Bóg Wieczny” . Psalm  119: 108 – Ofiarowania ust moich upodobać racz, Panie , i wyroków Twoich naucz mnie.
       Jako Anioł Opiekun prosi byśmy rozwinęli umiejętność jasnego i wyraźnego postrzegania świata wokół nas . To Anioł Ognia, wymagający od nas pracy nad naszą Wolą , wytrwania w obowiązkach , których się podejmujemy. Daję odwagę stawienia czoła rzeczywistości , jakakolwiek by ona nie była , wzywa do heroicznych czynów. Prosi byśmy zawsze pamiętali, że wewnątrz nas drzemie Wojownik Światła , gotów się przebudzić i podążać po Drodze Środka . Yelahiah sam  jest Wojownikiem Światła , promieniującym Miłością , który prowadzi nas po tej drodze, gdy pojawiają się na niej przeszkody trudne do przekroczenia. Zwraca uwagę byśmy nigdy  nie zapomnieli, że istniejąca zewnątrz nas ciemność jest jedynie odwierciedleniem braku światła wewnętrznego … Wpływa na rozpuszczenie negatywnej Karmy poprzez przebaczanie bądź zadośćuczynienie . Swoim podopiecznym zapewnia  przychylność  sędziów , korzystne orzeczenia  w procesach , powodzenie w podejmowanych przedsięwzięciach  o ile są one podejmowane z dobrych pobudek,. Charakteryzują  się mocnymi przekonaniami, silnymi uczuciami. Są energiczni , czasmi ich pewność siebie powoduje popadnięcie w przesadę . Urodzeni w dniach jego panowania  są wojskowymi , sędziami, także adeptami szkół inicjacyjnych. Ich cechami są nieugięta  wola, uczciwość , siła, odwaga . Obca natomiast jest agresja , impulsywność . Wskazuje, iż wojny czasem wygrywa się taktyką  bądź czekaniem . Jeśli trzeba walczyć, wspiera w otwartej walce, bez oszustw, podchodów  czy wbijania  noża w plecy.


  • RSS