blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 1.2009

   KHAVAQUIAH- Wibruję Sprawiedliwością , Równowagą. Ciebie proszę o pracę nad równoważeniem  na Twojej Drodze, prowadzącej Cię  do Źródła poznania samego siebie . Daję Ci  umiłowanie piękna , poczucie  tego, co właściwie ,świetliste i jasne. Wymagam  jednak byś  nie był agresywny , byś przestał oceniać . Nie obarczaj  innych odpowiedzialnością  za popełnione błędy, wątpliwości pomyłki . Pamiętaj , towarzyszę Ci w każdej wewnętrznej walce i możesz przywołać mnie  w każdym momencie załamania , utraty odwagi  i wątpliwości . Daję Ci moc i trafną wizję.Daję Ci klucz , rozwiązanie pozwalające wyjść  zwycięsko z walk. A więc czuć się zranionym , zamykać się w sobie , załatwiaj konflikty w sposób otwarty , bezpośrednio za pomocą Celnego Słowa , Słowa Światła…Rzutuj Miłość – nigdy nienawiść , gdyż to do Ciebie wróci…I to ze zdwojoną siłą, pamiętaj!!! Moją mocą pomogę Ci w dokonywaniu  właściwych wyborów . Potęgą Miłości  i Przebaczenia pomogę Ci wyplenić  raz na zawsze  wszelkie zło, jakie kiedykolwiek uczyniłeś , bądź Tobie uczyniono. Przebaczaj w duchu Pokory, Miłosierdzia , Współodczuwania … Zaufaj mi , buduj pokój i zgodę cierpliwie i w wierze , bowiem każda, nawet najmniejsza kropla wiary zostaje nagrodzona spełnieniem.

   Podczas medytacji reprezentuje Świetlisty Miecz, który prowadzi nas poprzez Głos naszej Świadomości i głos Aniołów  ku Wyższym Światom. Zsyła  inspirację  do właściwego wyboru , wskazuje na drogi pojednania z nieprzyjaciółmi. Roztacza promieniowanie miłości, zmiękczające zatwardziałe serca. Uświadamia nam , iż emocja jest doświadczeniem , miłość – uczuciem, które opiera się na byciu mającm swe źródło w duszy.

   Khavaquiah jest obdarzony przydomkiem ” Bóg Dający Radość”. Psalm 116:1 – Rozmiłowałem się, bo usłyszał Pan głos błagania mego.
    Wymaga pracy nad szacunkiem  wobec Nauczycieli i Istot, które nas prowadzą po Drodze. Prosi o zachowanie  wiary w naszych Przewodników widzialnych, jak i niewidzialnych. Pozbawieni tej wiary będziemy  nieustannie wątpić i nie posuniemy się do przodu  na Ścieżce Duchowej. Prosi o zharmonizowanie i pozostawanie w stanie doskonałości. Spełnienie tej prośby pozwala mieć świadomość i przekonanie , iż pewnego dnia przyjdzie nasza kolej na prowadzenie innych po i ku Drodze. Jako Anioł Opiekun obdarza nas niezbędną  siłą, która pozwoli nam wprowadzić w  życie przyjęte zasady nauczania. Pozwala czuć  się w harmonii z naszą duchową rodziną.
    Khavaquiah  był jednym z Aniołów Usługujących , który intensywnie pracował z Ameridienami w Tradycji ludu Ongwehonwe . Jest wiecznym Wojownikiem Mądrości , który przychodzi nauczać  nas siły, odwagi i brawury  a przede wszystkim Honoru. Opiekuje się działalnością  grupową , rodzinną , sprawami spadkowymi. Daje możliwość naprawienia błędów , pomyłek, złych wyborów. Obdarza darowiznami, prezentami losu, zyskami ze sprzedaży rodzinnych dóbr. Urodzeni w dniach jego panowania są oddani  ideom , zawsze potrzebują  określonego celu bądź wyzwania. Cieszą się pokojem, harmonią  i  radością . Są wszakże uparci , bowiem nie ustąpią dopóki  nie zrealizują przyjętego zamierzenia . Charakteryzują się wielkim sercem, odwagą , poczuciem sprawiedliedliwości. Pozostają  w zgodzie z samym sobą , rodziną , oponentami.

   NITHAEL  – Proszę Cię , niech każdy czyn w Twoim życiu będzie dokonany ze świadomością energii Miłości, która jest w Tobie. Idź do przodu, szukaj w każdej gwieździe na Niebie małego światełka serca. Bądź łagodny wobec samego siebie, , swoich bliskich , otoczenia, natury. Przywołaj mnie  a otoczę Cię mą miłością i łagodnością . Jestem miękością, miłością i harmonią . Uciszam Twój płacz , łagodzę cierpienia. Proszę Cię , bądź spokojny i radosny , pozostawaj w spokoju, ciszy, pokorze i radości. Pozwól słowom . które Cię atakują , latać wokół Ciebie. Oddychaj kwiatami, patrz na piękno Ziemi, zachodzącego Słońca , wstającego Słońca. Odpocznij, złóż swój smutek w moje ręce a pomogę Ci. Lecz przestań użalać się nad samym sobą!
  Uśmiechaj się do mnie i do  życia . Patrz i odzczuwaj: dotykam Cię moim promieniem miłości. Czujesz? …Przywołaj mnie pomogę Ci otworzyć  w sobie Różę Serca . Czujesz?…Dzięki mnie każdy  krok Twojego życia będzie przepełniony świadomością Miłości. Wchłoń w siebie wibracje Wszechmiłości . Bądź czystą , pulsującą zawsze i wszędzie energią Miłości…Bądź Miłością!!! Pamiętaj – jesteś dobrocią i miłosierdziem, współczuciem i zrozumieniem, niebiańskim pokojem i doskonałą  miłością.

   Nithael nosi przydomek ” Król Niebios” . Psalm 103:19 – Pan w niebiosach utwierdził tron swój, a królowanie Jego wszystkim włada.
    Regent Chóru Księstw. Jego wibracja jest uzupełniona  miłością i współczuciem . Prosi, byśmy otworzyli nasze serca  na energie świata i promieniowali tą Miłością wokół nas. Jest Aniołem Wszechmiłości  i, jeśli go przywołamy , zrobi nam prawdziwą  transfuzję Miłości Bożej, która będzie nas regenerować podczas wielu, wielu dni , co pozwoli nam ponownie wyruszyć z lekkim sercem na ścieżkę ewolucji. Pomaga wyjść poza małe (lub wielkie) cierpienia, które mogą nas spotkać , na co dzień  w naszym uczuciowym życiu. Daje nam zwycięstwo  w walkach , które musimy prowadzić w tym zakresie. Jako Anioł Opiekun zapewnia siłę  i  stabilność  pracowicie rządzonym państwom. Obdarza długowiecznością , zdolnością  odczuwania litości. Swoich podopiecznych chroni przed wypadkami i upadkami. Jest wszędzie tam , gdzie grozi niebezpieczeństwo  utraty zdrowia i zapobiega przykrym tego konsekfencją . Szczególną opieką otacza dzieci.
    Wszystkim ludziom natomiast , bez względu na wiek , daje poczucie bezpieczeństwa, podobne do tego , które ma kochane i zadbane dziecko. Obdarzonymi wyjątkowymi walorami charakteru  są zdolni, wytrwali i produktywni. Często impulsywni, czasem wręcz nieposkromieni. Opromienia ich literacka sława, umiejętność posługiwania słowem mówionym. Uwodzicielscy z dużą dozą magnetyzmu. W swoich dziedzinach osiągają szczyty , dominują i rządzą . Urodzonych  w dniach swojego władania  obdarza łagodnością , spokojem, wiernością , urodą duszy  i ciała, pokorą , wysokim morale. Mają niejako  naturalną  zdolność zapanowywania nad emocjami.  Jako Anioł Lekarz pomaga w uzdrawianiu stresu i depresji . Prosi abyśmy byli do dyspozycji tych, którzy cierpią moralnie lub fizycznie . Pozwala nam zabliźnić nasze wspomnienia cierpień uczuciowych w naszym życiu miłosnym i rodzinnym.

   „Ale oko Pańskie jest nad tymi, którzy są bogobojni , nad czekającymi na łaskę Jego”

  Yamabiah – Jestem tym, który  przemawia do Twojego serca poprzez Twoje odczucia , za pomocą Twoich snów. Postaw mi pytanie  przed zaśnięciem  a budząc się będziesz miał moją odpowiedź. Usłyszysz mnie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Twoje serce jest przepełnione miłością . W innym wypadku moja łagodna wibracja zgubi się w hałasie Twoich pragnień i myśli. Proszę Cię , pokochaj się takim, jakim jesteś , razem z Twoimi  silnymi i słabymi stronami. Zaakceptuj siebie, kochaj siebie , byś mógł następnie kochać innych . Ochraniam najmniejszych , dzieci : PRZYWOŁAJ MNIE , gdy chcesz , bym okrył mym płaszczem  ochronnym Twoich bliskich . Wchłaniaj moje promieniowanie . Stań się wiecznie płodnym dziecięciem  Wszechświata . Poprowadzę Cię Ścieżką  Światła , Miłości , Mądrości i Rozumu . Stań się właściwie oceniającycm , postrzegaj świat we właściwy sposób.

    Yamabiah nosi przydomek ” Słowo , Które Stworzyło Wszystko”. Rdz 1:1 – Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię . Jest jednym z trzech Aniołów o uniwersalnym charakterze , ogromnej mocy i dzialającym natychmiast.
     Jako Anioł Opiekun pomaga w rozwinięciu intuicji .Pozwala , udrażniając kanał między wyższym a niższym mentalem , zlikwidować zahamowania duszy. Odpowiada za tworzenie żywych istot i za wszystkie zjawiska Natury. Obdarza wszystkim w dosłownym słowa  tego znaczeniu. Jest wieczną płodnością i pragnie , by jego podopieczni  potrafili regenerować się , odtwarzać wewnętrzną równowagę  droga oczyszczania, podkreślali  ukryte zalety . Jako Anioł Godzinowy daje moc boską wcielonej duszy , by mogła promieniować miłością duchową . Wymaga  świadomej pracy na drodze Wszechmiłości , pracy nad współczuciem  i słuszną intuicją , bez projekcji. Przekazuje człowiekowi  bezpośrednio energie Boskiej Matki : jest tym , który materializuje jej promień Miłości – Stwarzającej.
   Jako Anioł Lekarz regeneruje funkcje ciala poprzez moc oczyszczającego promienia i odbudowuje zerwane więzi między ciałem fizycznym a ciałami subtelnymi. Zajmuje się ciążami  i kieruje porodami . Otacza opieką dzieci  w ich przygodach i w poznawaniu świata.

   Urodzony w znakomitej rodzinie włoskiej Divini w San Severino, w regionie Marche, Pacyfik został wcześnie osierocony i oddano go pod opiekę  wuja, który bardzo źle  go traktował . Będąc już zaawansowanym w cnocie przyjmował niesprawiedliwe traktowanie w pokorze.
   Gdy miał lat 17 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych i został  wyświęcony w wieku 25 lat . Przez wiele lat skutecznie  nauczał  po wioskach i siołach Gór Apenińskich, a dzięki umiejętności czytania w myślach  i  sumieniach , potrafił przywieść wiele osób do prawdziwej skruchy i pokuty. W wieku 35 lat jego aktywny  apostolat  dobiegł kresu , kiedy nabawił się choroby , skutkiem  której  nie tylko stracił słuch i wzrok , lecz także okulał. Do tych słabości  jeszcze własne umartwiania , które ofiarował  w intencji nawrócenia grzeszników . Dolegliwości te nieprzeszkodziły mu posługiwać w charakterze  wikarego i gwardiana  w San Severino, dokąd przeniesiono go w 1705 roku i gdzie spędził resztę  swych dni wśród przyjaciół i atmosferze dzieciństwa.
   Święty obdarowany był wieloma nadprzyrodzonymi zdolnościami. Często widziano go w ekstazie podczas odprawiania  Mszy Świętej, a jego twarz lśniła jak słońce . Mial dar prorokowania i często uzdrawiał chorych . Świątobliwy zakonnik zmarł  24 września 1721 r. i został kanonizowany przez papieża Grzegorza XVI w 1839 r.
    Pochowany został we wspólnym grobie  zakonników, gdzie jego ciało znaleziono cztery lata później  w stanie nienaruszonym , pomimo że pogrzebane zostało bez trumny. Po tej ekshumacji cialo złożono w trumnie i przeniesiono do ołtarza Matki Boskiej  w bocznej kaplicy. Pomiędzy indentyfikacją w 1725 roku i drugą w 1756 , nastąpił rozkład ciała , spowodowany nadmierną wilgotnością  grobowca . W roku następnym , po uroczystej beatyfikacji , która miala miejsce  w 1786 r. szczątki zostały  w sposób artystyczny  pokryte woskiem  i ułożone w figurę przedstawiającą świętego. Figura ta jest  od tej pory eksponowana w urnie . Postać naturalnej długości  odziana jest w habit franciszkański ,ze stułą , symbolem urzędu kapłańskiego, opadającą  z ramion.

   Jeżeli usuwa się z życia miłość i życzliwość to
     usuwa się wszelką przyjemność.

     Cyceron

   Mój Boże!
   Kochaj w nas i przez nas w Twoich Serafinach
                                                                                                  Jako Miłość!

   Rozpoznawaj w Twoich Cherubach
                                                                                                  jako Prawdę!
   Panuj  w Twoich Tronach
                                                                                                  jako Sparwiedliwość!
   Władaj w Twoich Panowaniach
                                                                                                  jako Wysokość!
    Ochraniaj  w Twoich Mocach
                                                                                                  jako Uzdrowiciel!
   Rządź w Twoich Władzach
                                                                                                  jako Prapotęga!
   Działaj w Twoich Zwierzchnościach
                                                                                                  jako Siła!
   Objaw się w Twoich Aniołach
                                                                                                  jako Dobro!


  • RSS