Kyrie elejson,
 Chryste elejson,
 Kyrie elejson.
 Chryste usłysz nas,
 Chryste wysłuchaj nas.
 Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami.
 Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
 Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
 Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 Święta Maryjo, módl się za nami.

 Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.
 Święty Michale, wielki Patronie konających, módl się za nami.
 Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.
 Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
 Wszyscy święci Apostołowie  i Ewangeliści,
 Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy,
 Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła,
 Wszyscy święci Kapłani i Diakoni,
 Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
 Wszystkie święte Dziewice i Wdowy,
 Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele,

 Święty Jerzy , Rycerzu wiary, bohaterze cnoty, módl się za nami,
 Święty Błażeju, ozdobo stanu kapłańskiego i miłosierny Ojcze ubogich,
 Święty Erazmie, wielki miłośniku Boga,
 Święty Pantaleonie, cudowny lekarzu chorych,
 Święty Wicie, szczególny Patronie anielskiej cnoty,
 Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących ,
 Święty Dionizy, światłości uczonych,
 Święty Cyriaku, postrachu duchów piekielnych,
 Święty Achacy, wielki czcicielu krzyża Chrystusowego,
 Święty Eustachy, wzorze chrześcijańskiej cierpliwości,
 Święty Idzi, patronie pustelników,
 Święta Małgorzato, pogromcicielko szatana,
 Święta Barbaro, patronko konających,
 Święta Katarzyno, patronko chrześcijańskiej nauki,
 Wszyscy Święci i Wybrani Pańscy, módlcie się za nami,

 Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
 Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
 Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.
 Od grzechu każdego,
 Od gniewu Twego,
 Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
 Od piorunów i gwałtownej niepogody,
 Od nagłej a niespodziewanej śmierci,
 Od potępienia wiekuistego,
 
 Przez świętą Tajemnicę Wcielenia Twego,
 Przez zasługi Najświętszej Panny,
 Przez zasługi i mękę Czternastu Świętych Wspomożycieli,
 W dzień sądu Twego,
 My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
 Abyś nam grzechy nasze przepuścić raczył, prosimy Cię,
 Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył,
 Abyś nas za przyczyną Czternastu Świętych Wspomożycieli we wszelakich potrzebach wysłuchać raczył,
 Abyś za przyczyną św. Jerzego wiarę naszą pomnożyć raczył,
 Abyś za przyczyną św. Błażeja naszą nadzieję umocnić raczył,
 Abyś za przyczyną św. Erazma miłość Boga w nas zapalić raczył,
 Abyś za przyczyną św. Erazma miłość Boga w nas zapalić raczył,
 Abyś za przyczyną  św. Pantaleona w serca nasze miłość ku bliźnim wlać raczył,
 Abyś za przyczyną św. Wita duszę naszą szatą godową łaski poświęcającej przyozdobić raczył,
 Abyś za przyczyną św. Katarzyny od grzechu wszelkiego ochronić raczył,

 
Abyś nam za przyczyną św. Dionizego pokój sumienia dać raczył,
 Abyśmy za przyczyną św. Cyriaka wolę Twoją Przenajświętszą chętnie wypełniali,
 Abyś nam za przyczyną św.Achacego śmierć szczęśliwą dać raczył,
 Abyś nam za przyczyną św. Euchstazego świętej cnoty cierpliwości udzielić raczył,
 Abyś  nam za przyczyną św. Idziego w dzień Sądu Ostatecznego miłosiernym być raczył,
 Abyś nas za przyczyną św. MałgorzatyDziewicy i męczennicy od ognia piekielnego zachować raczył,
 Abyś nam za przyczyną św. Barbary, Dziewicy i męczennicy, łaski św. Sakramentu przed śmiercią udzielić raczył,
 Abyś nam za przyczyną św. Katarzyny, Dziewicy i męczennicy , utrapienia osładzać i do radości niebieskich dopuścić raczył,
 Jezu Synu Boga  żywego,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
 Baranu Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas Panie!
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami!

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
 Kyrie elejson,
 Chryste elejson,
 Kyrie elejson,
 Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
 K. Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;
 W. A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 Módlmy się:Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych , Panie Jezu Chryste, któryś Święernastu Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją , daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia  tu na ziemi  w ślady Świętych Czternastu Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żyweota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bóg na wieki wieków. Amen!