Przez ” Dwór Niebieski ” należy rozumieć ruch momodlitewny, którego jednym z głównych celów jest nabożeństwo do życia i męki Jezusa Chrystusa .Do tego Ruchu może być przyjęty ten, kto wyraża gotowość poswiecenia pewnego czasu na rozważanie nad tajemnicami Odkupienia rodzaju ludzkiego i pragnie z całym Niebem dziękować Bogu za Jego nieskończoną dobroć.
   Jezus Chrystus jest początkiem , istotną treścią i koncem wszystkiego.Św. Lutgarda podczas zachwyceń dowiedziała się o niezmiernej słodyczy, jaką czerpią  mieszkańcy Dworu Niebieskiego z nieustannych  rozmyślań o tajemnicach Chrystusa. Cała Niebieska Jerozolima jest napełniona pieknością i bogactwem tajemnic odkupienia.
   Św.Lutgarda modliła się bardzo pragnęła, aby obraz prawdziwego Dworu Niebieskiego realizował się  na ziemi przez rozważania  i naśladowanie życia  Boga – Człowieka.Była przekonana ,że w ten sposób podniesie się poziom moralny ludzi.Brak znajomości  życia Zbawiciela , jak wynika z dziejów ludzkich, sprowadzał zgubne skutki.Błogosłowiany Baltazar Alvares określa tę ignorancję jako wielkie nieszczęście.
   Aby takiemu stanowi rzeczy zaradzić ,św.Lutgarda pod wpływem tchnienia Bożego ożywiła nabożeństwo do tajemnic życia, męki i śmierci Chrystusa za przykladem wielkich mężów  Bożych św. Franciszka i sw. Dominika .W tym posłannictwie  przejawiała niezmordowaną energię, zręczność i gorliwość. Wspólnota Dworu Niebieskiego  przez nią utworzona przechodziła wzloty i upadki, była liczna, to znów podupadła.Dzisiaj przejawia renesans i skupia stale wzrastajacą liczbę wiernych .
   Przyświeca im wzniosły cel:czcić  tajemnice życia i cierpień Chrystusa i przyczyniać się do zbawienia świata.