Chodzi o to,że Kościół i każda parafia przemieniała się we wspólnotę  braci i sióstr, którzy razem podejmują czynną odpowiedzialność za Kościół i za sprawę Ewangelii.

                          Olsztyn 6.VI.1991

   Serce Kościoła bije bowiem rytmem eucharystycznym.Jest to właśnie rytm tej miłości, którą Chrystus „umiłowawszy swoich…do końca ich umiłował „. I dlatego miłość ta trwa, podejmowana przez wiele, wiele ludzkich serc.

                         Warszawa 8.VI. 1987

  Kościół – czytamy w konstytucji Gaudium et spes- pragnie być „znakiem i zabezpieczeniem transcendentego charakteru osoby ludzkiej”.To jest jego właściwe zadanie, jego misja.

                       Warszawa 14.VI.1987

   Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek.Człowieka  bowiem nie można do końca zrozumieć  bez Chrystusa.A raczej: człowiek: człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa .Nie może zrozumieć  ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.

                      Warszawa 2.VI. 1979

    W Kościele nie ma ani jednego  takiego człowieka, którego Bóg nie chciałby  uzdolnić do duchowego obdarzania innych.

                      Olsztyn 6.VI.1991

   Drogi Kościoła, prowadząc z różnych stron, wychodząc z róznych  doświadczeń dziejowych i współczesnych, spotykają się zawsze przy tych samych Bożych tajemnicach, które pozostają dla nas ” źródłem  życia i świętości”.

                    Warszawa 8.VI. 1987

   Kościół wyłonił się z tajemnicy Odkupienia – i tajemnicą tą żyje na co dzień.W tej tajemnicy znajduje swoją najgłębszą rację  bytu.Tę tajemnicę  głosi i przepowiada w Ewangelii.Tę tajemnicę sprawuje w Sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii.

                 Warszawa 9.VI. 1983

   Stałem się takim wędrującym pasterzem,wędrującym papieżem, i w ten sposób pragnę służyć Kościółowi powszechnemu i Kościołowi  w różnych krajach świata, wśród różnych ludów i narodów, tak jak mnie na to stać.

                 Częstochowa 13 .VI.1987