blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 3.2008

 A jakąż radością,jaką chwalą jest również dla Archanioła Gabriela,gdy powtarzamy jego pełne miłości słowa,które przyniósł od Trójcy Przenajswietszej,słowa ,które dały nam wielką radość zbawienia.
  Ale wielu,bardzo wielu chrześcijan zapomina lub nie myśli o tym,podczas odmawiania tych pieknych modlitw.Nie myślą ani o zachwycie i zadowoleniu,jakie dają Najświętszej Maryi Pannie ,ani nie mają pojęcia,jak nieskończoną radość dają św.Gabrielowi.
   Dlatego,drogi czytelniku,w przyszłości,kiedy: a) odmawiasz Zdrowaś Maryjo,b)pierwszą radosną tajemnicę Różańca,tj.Zwiastowanie, c)gdy każdego dnia odmawiasz Anioł Pański,pamiętaj,by czynić to w zjednoczeniu ze św. Gabrielem.
   Pomimo że jego imie nie jest bezposrednio wymienione,możemy  wierzyc w to,co przekazuje nam Tradycja,iż to św. Gabriel przyniósł pasterzom na wzgórzach Betlejem wiadomość o narodzinach Pana Jezusa;i to również on przewodniczył niezliczonemu chórowi anielskiemu,który śpiewał wokół żłóbka niebiańską pieśń: Gloria in excelsis Deo et pax hominibus bonae voluntatis(Chwała na wysokości Bogu,a na ziemi pokój ludziom dobrej woli).
  Był równiez tym,który pocieszał i pokrzepiał św. Józefa,gdy ostrzegł świętego patriarchę,by uciekał z Bożym Dziecięciem i Jego Najświetszą Matka do Egiptu,a potem znowu polecił wracac,gdy Herod umarł.
   Na koniec,był św.Gabriel tym,który pocieszał Syna Bożego podczas agonii w Ogrodzie Oliwnym.
   Gdy odmawiamy pierwszą bolesną  tajemnicę,o modlitwie w Ogrójcu,ofiarowujemy Jezusowi nasz żal i współczucie w jedności ze św.Gabrielem.
   Postępujac zgodnie  z tymi prostymi  radami,oddamy Archaniołowi wielką cześć,a on pomoże nam odmawiać te modlitwy z większą żarliwością i miłością,które,być może do tej pory,odmawialiśmy chłodno i powściągliwie.
   W rezultacie,dzięki tym prostym przejawom pobożności,uczynmy wspaniałego Archanioła naszym potężnym i kochającym przyjacielem.

  Ten wielki archanioł nosi chwalebny tytuł  „Anioła Wcielenia”,ponieważ był tym,którego Bóg wybrał na swego ambasadora wśród ludzi,który obwieszczał im,dotyczące ich zdumiewające wydarzenia.
  Przepowiedział Danielowi dokładny czas narodzin Chrystusa.
  Zapowiedzial Zachariaszowi narodziny św. Jana Chrzciciela,poprzednika Odkupiciela.
  Jednak najchwalebniejszą jego misją-łączącą go nierozerwalnie z Wcieleniem i zjednującą mu przywiązanie mu przywiązanie i miłość wszystkich chrześcijan-było zaniesienie wiadomosci od Trójcy Przenajświętszej Maryi Pannie,że zostanie wybrana przez Boga,by zostać Matką Jego Boskiego Syna.
   Niezliczone rzesze katolików na całym świecie,w każdym kraju,we wszystkich językach,w każdej chwili dnia powtarzają codziennie słowa,które  św.Gabriel skierował do Maryi.Odmawiając Zdrowaś Maryjo ofiarowują jej nieustannie radość i szczęście tej na zawsze błogosławionej chwili,kiedy wiekuisty Syn Boży przyjął ciało w Jej najczystszym łonie i uczynił Ją swoją Najświętszą Matką.
  Zawsze zatem,kiedy odmawiamy  Zdrowaś Maryjo,uczyńmy naszą wyraźną intencją ofiarowanie Maryi Pannie tej łaski radości,jakie ofiarował Maryi św.Gabriel podczas Zwiastowania:”   Zdrowaś Maryjo,łaski pełna,Pan z Tobą,błogosławionaś Ty między niewiastami”.
  Zawsze,gdy odmawiamy pierwszą tajemnicę radosną Różańca,Zwiastowanie,czynimy to samo,tylko jeszcze bardziej uroczyście i w pełni.
   I znowu ,gdy trzy razy na dzień odmawiamy Anioł Pański,napełniamy serce naszej Najświetszej Matki niewypowiedzianą radością,a Ona,w odpowiedzi,wylewa na nas ocean łask.Wielki święty powiedział kiedyś,że kto poboznie odmawia Anioł Pański,jest już w połowie drogi do nieba.

  Po pierwsze,przez częste powtarzanie tej krótkiej modlitwy:
  Chwalebny św. Michale,książe niebieskiego dworu,módl się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci.
  Po drugie,wzywając jego pomocy w chorobie.
  Po trzecie ,jesli czujemy,że pokonuje nas pokusa lub nie potrafimy naprawić blędu,módlmy się do św.Michała,który z pewnością pomoże nam przezwyciężyć  najbardziej gwałtowne pokusy i największe nałogi.
  Po czwarte ,przez posiadanie małego obrazka św.Michała w naszej książeczce do nabożeństwa i zwracanie się do niego niekiedy słowami:”Chwalebny św.Michale,kocham cię”.

   Król Dacji był poważnie chory ,a cierpiał tym bardziej,że nie miał dziedzica tronu.Wszystkie jego dzieci już  nie  żyły.Poradzono  mu,by  zwrócił  się  do  św.Michała.
   Król postąpił według  tej mądrej rady i jakiś czas potem jego żona powiła bliżnięta. Niestety,nowa próba ich dosięgła-dzieci również zmarły.
   Pełen żywej wiary król polecił,by zaniesiono ciała dzieci do kościoła i umieszczono przed ołtarzem św.Michała.Jego poddani  błagali  wielkiego Archanioła,by przybył im z pomocą.I patrzcie! św.Michał  ukazał się i powiedział do króla:”Jestem Michał,którego  ty i twój lud wzywaliście.Przedstawiłem waszą prośbę Bogu,który z zadowoleniem przywrócił twoim dzieciom życie.Opiekuj się nimi,a ja i inni aniołowie będziemy ich strzegli.Bóg życzy sobie również,byś wrócił  do zdrowia,ale musisz podziękować  aniołowi,który strzeże twego królestwa.Obdarzaj go miłością,a ja mu ciebie przedstawię”.
  Wówczas pojawił się przepiękny anioł odziany w królewską togę,ze złotą koroną w rękach.Poblogosławił króla,który natychmiast wyzdrowiał.

  Powinniśmy uważać za święty obowiązek przyłączenie się do żarliwego odmawiania tej modlitwy.
 Podczas naszych porannych i wieczornych modlitw wzywamy św.Michała
,kiedy odmawiamy Confiteor(Spowiadam się Bogu),lecz musimy podjąć
próbę,by czynić  to z większą pobożnością i zaufaniem.Wiele osób nawet
nie myśli o słowach,które wypowiada.
   św.Michał był czczony od najwcześniejszych czasów chrześcijaństwa w wielu krajach.Cesarz Konstanty,wdzięczy za zwycięstwo odniesione nad nieprzyjaciółmi,które przypisywał wstawiennictwu  św.Michała,wybudował wspaniały kościół w pobliżu Konstantynopola.ku czci Archanioła,nazywany Michaelion.Stał się on celem pielgrzymek i wielu chorych i słabych odzyskiwało w nim zdrowie,dzięki jego wstawiennictwu.
    Następcy Konstantyna wybudowali w Konstantynopolu nie mniej niż piętnaście kościołów poświęconych tylko samemu św.Michałowi.
    W Rzymie również,począwszy od 494 roku,budowano poświęcone św.Michałowi kościoły.Archanioł ukazał się biskupowi Siponto na Górze Gargano(Monte Gargano)w Królestwie Neapolu,gdzie poświęcony mu został piękny kościół.Stał się miejscem wielkiego nabożeństwa i przyciąga wielu pielgrzymów. 
   We Francji objawił się na Mont St.Michel,gdzie do dziś istnieje słynne ,poświęcone Archaniołowi Michałowi sanktuarium.
   W Egipcie chrześcijanie oddali pod opiekę św.Michała swą życiodajną rzekę-Nil,a od XII wieku,każdego miesiąca obchodzono poświęcone jego czci święto,które szczególnie uroczysty charakter przybierało w czerwcu,kiedy wody rzeki zaczynały się podnosić.
   Kiedy Niemcy zostały nawrócone,kult pogańskiego boga Wodena został zastąpiony nabożeństwem do św.Michała i w związku z tym,w górskich rejonach tego kraju ,pojawiły się liczne,poświęcone mu kaplice.
  W Anglii Michaelmas Day(Dzień św.Michała)świętowany był z wielką radością,a jego kulinarną specjalnością była pieczona gęś.
Teraz dzień ten jest znany przede wszystkim jako oficjalny,ustanowiony prawem termin święta Archanioła Michała.
  św.Michał pojawiał się w różnych czasch tym,którzy potrzebowali jego pomocy i wzywali jego wsparcia.Taki najbardziej godny uwagi przykład miał miejsce,gdy towarzyszył św.Joannie d’Arc podczas danej jej przez Boga nadzwyczajnej misji wspomagania króla Francji w jego zadaniu przywrócenia pokoju i pomyślności w królestwie i wyparcia wrogów z jego granic.

  Pierwszy fakt,jakiego dowiadujemy się na temat tego wielkiego księcia,jest taki,że podczas wielkiej bitwy,jaka miała miejsce w niebie,gdy upadli aniołowie wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu,rozległ się jego okrzyk:”Któż,jak Bóg”,i natychmiast ,wraz z dobrymi aniołami,wyparł Szatana i jego legiony z nieba i zepchnął w czeluść piekła.
  Następnie słyszymy,jak jest wychwalany przez nie mniejszy autorytet,czyli swojego brata,św.Gabriela,który,mówiąc do proroka Daniela,wyraża się o nim:”Michał,jeden z pierwszych książąt”(Dn  10,13),” wasz książę Michał”(Dn 10,19) a także”Michał ,wielki książę ,który jest opiekunem dzieci twojego narodu”(Dn 12,1).
  św. Tomasz powiedział o nim,że:”Jest tchnieniem Ducha Odkupiciela,który przy  końcu świata podejmie walkę i pokona Antychrysta,tak jak na początku uczynił to z Lucyferem”.
   św. Michał jest protektorem i  obrońcą wybrańców Boga.
   Towarzyszy Izraelitom  podczas wyjścia z Egiptu i w drodze przez pustynię.On jest tym ,który przekazuje im od Boga Dziesięcioro Przykazań i przez tysiące lat,jakie minęły przed przyjściem Chrystusa ,był ich orędownikiem i obrońcą.Chociaż krótkie wypowiedzi o nim czynione są tylko  kilkakrotnie,powinnością jego urzędu było dbać i bronić przyjaciół,i wiemy,że nigdy nie opuścił ludu Bożego i miał znaczny udział  we wszystkim ,co go dotyczyło.
  Teraz jest obrońcą Kościoła katolickiego  i wszystkich wierzących,których broni przed nieustannymi napaciami diabła.Wzywany jest podczas choroby,a szczególnie w godzinę śmierci,kiedy jego wszechpotężna pomoc jest tak bardzo potrzebna,z powodu tego,że szatan przypuszcza swój ostatni wściekły atak na chrześcijańską duszę,szukając chytrze i przebiegle ,wykorzystując przerażenie i rozpacz,ostaniej szansy na pociągnięcie duszy w dół do piekła.
   Pośród oficjalnych modlitw Kościoła wypowiadanych podczas kapłana po Mszy świętej,była też piękna i specjalnie do św.Michała skierowana ,błagająca o jego wsparcie dla Kościoła.Miała ona następujące brzmienie:
   św. Michale Archaniele broń nas w walce.Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.Niech go Bóg  pogromi,pokornie prosimy.A Ty ,Książe wojska niebieskiego,szatana i inne złe duchy,które na zgubę dusz krążą po świecie,mocą Bożą strąć do piekła.Amen.

  Maryja i Józef wychowali Jezusa przede wszystkim przykładem.
Dzięki swym rodzicom poznał On  całe piękno wiary,miłości do Boga i do Jego Prawa,jak również wymogi sprawiedliwości,która urzeczywistnia się w pełni przez miłość(por.Rz 13,10).
 Od nich nauczył się,że trzeba przede wszystkim wypełniać wolę Bożą i że więzy duchowe są ważniejsze od więzów krwi.

                                                 Benedykt XVI

  żydzi,którzy po nawróceniu św.Pawła stali się jego zażartymi wrogami ,wnieśli przeciw niemu oskarżenie.Odwołał się do cezara,do czego przysługiwało mu,jako rzymskiemu obywatelowi,prawo.Z tego powodu został umieszczony na pokładzie statku udającego się do Italii,pośród wielu więźniów i kupców,Wszyscy podlegali Juliuszowi,setnikowi,który żywił do Apostoła wielki szcunek.łącznie pasażerów było dwustu siedemdziesięciu sześciu.
  Podzczas podróży natrafili na sztorm i przez wiele dni nie było widać słońca,ani gwiazd.Sądzili,że nadszedł koniec i  wrzucili do morza cały ładunek,by zapobiec nieszczęściu.Ale daremnie.Wszyscy zapewne by zginęli, gdyby nie modlitwy Apostoła.W odpowiedzi na modlitwy ukazał mu się wspaniały anioł i zapewnił go,że jest bezpieczny,podobnie jek pozostali pasażerowie.Następnie św.Paweł skierował do obecnych na pokładzie te słowa:” Tej nocy ukazał mi się anioł Boga,do którego należę i któremu służę,i powiedział:”Nie bój się ,Pawle,musisz stanąć przed Cezarem  i Bóg  podarował ci wszystkich,którzy płyną razem z tobą”.Bąźcie więc dobrej myśli,bo ufam Bogu,że będzie tak,jak mi powiedziano”(Dz 27,23-25).

Dlaczego aniołowie bardziej nas nie wspomagają?

  Zauważ,drogi czytelniku,że aniołowie przybyli z pomocą apostołom,w odpowiedzi na ich żarliwe modlitwy.Często nie otrzymujemy od aniołów  pomocy po prostu dlatego,że się nie modlimy.We wszystkich naszych potrzebach powinniśmy żarliwie modlić się do aniołów,i wtedy otrzymamy ich wszechpotężne wsparcie. 

Na podstawie książki „Wszystko o aniołach” Paul O’Sullivan OP                          

  Król Herod Agrypa,gdy skazał św. Jakuba na śmierć,zauważył,że spodobało się to żydom i dlatego również uwięził św.Piotra.
  Osadził go w obmierzłym lochu,wyznaczył cztery kompanie żołnierzy,by go pilnowali i zamierzał go stracić po święcie Paschy.Tymczasem wierni zanosili nieustające modlitwy w intencji jego uwolnienia.Ich prośby zostały wysłuchane.Pewnej nocy  więzienie Apostoła wypełniło jasne światło  i pojawił się przed nim anioł.Piotr,przymocowany łańcuchami,spał pomiędzy żołnierzami.Anioł dotknął jego boku,obudził go i kazał mu powstać.łańcuchy spadły z jego rąk.”Przepasz się i włóż sandały!”-powiedział mu anioł.A gdy to zrobił,rzekł do niego:”Narzuć płaszcz i chodź ze mną!”(Dz 12,8).
  Piotr poszedł za nim i opuścił więzienie,nie będąc  początkowo pewnym,czy to nie sen.Gdy minął  najpierw pierwszy a potem drugi posterunek wartowników,doszedł do żelaznej bramy,która prowadziła do miasta.Ta otworzyła się przed nim i wyszedł na ulicę.Gdy dotarli do jej końca,anioł zniknął.Wtedy Piotr przyszedł do siebie i wykrzyknął:”Teraz wiem na pewno,że Pan posłał swego anioła i wyrawał mnie z ręki Heroda i z tego   wszystkiego,czego oczekiwali żydzi”(Dz 12 ,11).Poszedł natychmiast do domu,gdzie bracia zgromadzili się na modlitwie za jego uwolnienie.

 W Nowym Testamencie również znajdujemy wiele pięknych przykładów anielskich objawień.
  Anioł przybywa,by obwieścić Maryi,że zostanie Matką Boga.Aniołowie oznajmiają pasterzom na wzgórzach Betlejem narodzenie Jezusa i śpiewają wokół stajenki,gdzie urodził się Chrystus Król.Anioł ostrzega św. Józefa,by schronił się w Egipcie,gdy życiu Dzieciątka  zagraża Herod i ponownie,że niebezpieczeństwo minęło i mogą wracać do ojczyzny.Aniołowie usługują Chrystusowi na pustyni.Aniołowie towarzyszą  Mu podczas Męki i ponownie pojawiają się w dzień Jego pełnego chwały Zmartchwystania.I jeszcze raz podczas Wniebowstąpienia.
  Chociaż nieliczne są wzmianki o pomocy świadczonej przez nich apostołom w ich trudnej pracy ewangelizacyjnej na świecie,możemy być pewni,że mieli znaczny udział w tym Bożym dziele.Przypominamy dwa wspomniane w Nowym Testamencie wydarzenia,które ukazują ich współpracę z apostołami.


  • RSS