Bóg jest miłością.Do natury miłości należy udzielanie się.Doskonała miłość wymaga również,aby ktoś świadomie poznał miłującego,przyjął jego miłość i odpowiedział na nią miłością.
Pierwszym stworzeniem,które odpowiedziało miłością całkowitego oddania się na odwieczną miłość Boga,był św. Michał Archanioł.
Święty Michał używając swego naturalnego poznania,oświeconego światłem łaski Bożej i działaniem Ducha Świętego,uznał Chrystusa za swego Pana i Króla.
Razem z Aniołami,którzy tak samo jak i on wybrali Boga,został dopuszczony do bezpośrediego widzenia Boga twarzą w twarz.Zostali obdarzeni pełnią życia i szczęścia.Tym samym potwierdzają prawdę,że szczęściem Boga jest uszczęśliwianie swoich stworzeń.
Dzięki temu wyborowi Michał stając się nowym wodzem zastępów Jahwe jest wzorem doskonałego wyboru,zgodnego z odwiecznym zamiarem Stwórcy. Teraz uczestniczy w prawdzie Bożego poznania,a jego wola jednocząc się z wolą Stwórcy wybiera tylko te dobra,które Bóg wybiera,podporządkowując je wszystkie Jemu,najwyższemu dobru.
Święty Michał Archanioł(wyraz archanioł oznacza:pierwszy wśród Aniołów,wódz Aniołów)swoją postawą poucza nas,że Bóg nas kocha,lecz bez naszej zgody i pragnienia miłowania Go,nie może w nas kochać Siebie i założyć w nas swojego królestwa.
Pan Bóg wywyższył św. Michała,czyniąc go wodzem zastępów Jahwe,czyli wodzem Aniołów,ludzi i całego świata stworzonego.Kościół naucza,że tylko Maryja Niepokalana,Matka Pana naszego Jezusa Chrystusa,przewyższa go w świętości i chwale.Po Maryi Michał Archanioł posiada największą „pojemność” łaski i świętości,otrzymanej od Boga.
Przewyższa w świętości wszystkich Aniołów i Świętych.Święty Pantaleon pisze,że św.Michał jest nazywany archaniołem,nie z powodu przynależności do określonego chóru Aniołów,lecz dlatego,że”wśród Aniołów jest przywódcą i przewodnikiem”.
…W modlitwie nie liczą się wielkie słowa,wzniosłe formuły czy piękne myśli.Liczy się wpatrywanie się w Boga i zachwyt Nim,co u św.Michała Archanioła wyraża się całkowitym oddaniem się Bogu:Mika-EL,Któż jak Bóg!
…Modlić się,to patrzeć z wiarą w Boga objawiającego się nam w Chrystusie,poznać Jego wolę i miłować Go już w czasie modlitwy,będąc zdecydowanym wypełniać Jego wolę bardziej niż swoją.Nasze zewnętrzne działanie jest sprawdzianem naszego prawdziwego miłowania Boga na modlitwie.Na ile w czasie modlitwy stajemy po stronie Boga i jesteśmy dla Jego chwały,na tyle szukamy Jego chwały w zewnętrznym działaniu.
Michał Archanioł oddając się całkowicie Bogu i pociągając za sobą większośc Aniołów,wystąpił do walki ze złymi duchami i strącił je z nieba.Wpatrując się z zachwytem w Boga podczas modlitwy,otrzymując moc Ducha Świętego,podejmuje później działanie zgodne z Jego wolą,stosownie do naszego ziemskiego powołania,zawodu,pracy.
Tak czynią przez cały czas historii zbawienia święci Aniołowie pod przewodnictwem swego wodza Michała.

Na podstawie książki” Aniołowie uczą nas modlitwy”
ks. Marian Polak