Miłości uczymy się od tego,kto prawdziwie miłuje.Wszyscy uczymy się jej od Ojca niebieskiego,który jest miłością i miłując nas,posłał na świat Jedynego Syna,aby nas zbawił.
Wszystkie istoty rozumne,to jest Aniołowie i ludzie,otrzymują istnienie naturalne i życie nadprzyrodzone od Ojca niebieskiego,źródła wszelkiego życia,przez Chrystusa w Ducha Świętym.
…Zapytasz:A więc w jaki sposób Aniołowie uczą nas modlitwy?
Dają nam oświecenia i natchnienia do działania zgodnego z wolą Bożą.Sami trwając w Bogu,z Jego woli uczynili swoją wolę,dlatego kiedy działają,to jednocześnie Bóg przez nich działa.Właśnie miłować Boga to wypełniać Jego przykazania i pełnić Jego wolę.Musimy ciągle na nowo uświadamiać sobie,że modlitwa jest przejawem miłowania Boga.Jeśli zatem Aniołowie wspierają nas w miłowaniu Boga i w przylgnięciu do Jego świętej woli,to tym samym wspomagają nas w rozwoju modlitwy.
Aniołowie,uczą nas swoją postawą i modlitwą jak mamy zwracać się do Boga,uwielbiać Go,dziękować Mu i wysławiać Go.
Aniołowie adorują Boga zamieszkałego w nas,zgodnie z tym,co mówi Chrystus,że gdzie on jest, tam wstępują Aniołowie aby Go uwielbiać.
Wiarę w Pana Boga trzeba wyznawać tak wewnętrznym aktem serca jak i ustami,czyli zewnętrznym działaniem.W przeciwnym razie wiara bez uczynków jest martwa.Jeśli przyjmujemy przez wiarę istnienie dobrych Aniołów,to powinniśmy z wiarą przypominać sobie o ich obecności przy nas,o tym,że Bóg przez nich działa i wspomaga nas.Mamy czynić konkretne wysiłki,by podążać za ich natchnieniami,ćwiczyć się w zwracaniu do nich w naszych modlitwach,w przyzywaniu ich pomocy i rady i we wspólnym,razem z nimi wysławianiu Boga.
Oni wspomagają nas w naszych zniechęceniach,emocjonalnych stanach apatii,zmęczenia,dodają odwagi,pocieszają,zachęcają do mężnego działania i wykorzystania czasu ziemskiej próby oraz podtrzymują naszą nadzieję.
Święci Aniołowie łączą kontemplację z działaniem zachęcają nas do realizowania wskazania Chrystusa Pana,że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać.
Gdy mamy trudności na modlitwie przyzywajmy pomocy św.Michała Archanioła,naszego Anioła Stróża i świętych Aniołów,abyśmy modląc się razem z nimi,wzrastali w postawie miłowania Boga i uwielbiania Go.

Z książki ” Aniołowie uczą nas modlitwy”
ks.Marian Polak