blue-angel blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 7.2007

Cudowny Medalik jest niezwykle skuteczny,gdy Niepokalane Serce Maryi spotyka się z sercem czciciela całkowicie Mu zawierzonym.Każdy jest zaproszony do oddania Maryi całego siebie i swoich losów.
…Pamiętaj,Niepokalana zna drogę-zna ją lepiej.Pozwól Jej,by cię prowadziła.
…choć świat,który próbuje udawać,że nie potrzebuje Boga,skrzętnie skrywa to wszystko co nadprzyrodzone,co wskazuje na niebo,co mówi o zbawieniu.Przede wszystkim jednak zapuszcza zasłonę milczenia na najpiękniejsze misterium łaski-na Niepokalaną.
Świat milczy,ale nie potrafi udaremnić cudów.Te dokonują się codziennie w sercach i w życiu chroniących się pod wielką opiekę małego medalika-Cudownego Medalika.
…Tak dla człowieka zabieganego,wciśniętego w tryby dzisiejszej cywilizacji tradycyjne życie modlitwy zaczyna być wyzwaniem ponad siły.Kiedy więc słyszą o pobożności związanej z Cudownym Medalikiem,z radością sięgają po tę formę maryjnego nabożeństwa.
Noszą na sobie znak Matki Najświętszej,na którym wypisana jest podyktowana przez Nią modlitwa.Modlitwę tę powtarzają w swym sercu-czynią to jak najczęściej,przynajmiej kilka razy dziennie.
…Oddają siebie i swoich najbliższych pod opiekę Maryji powtarzając:”O Maryjo bez grzechu poczęta,módl się za nami,którzy się do Ciebie uciekamy.”
Wielu pyta:Czy są jakieś modlitwy,które mogą stać się towarzyszami ludzi noszących Cudowny Medalik?Miłość,która rodzi się w ich sercach do Matki tak czułej i bliskiej,każe im szukać modlitw opiewających cud Niepokalanego Poczęcia,wyrażających oddanie i miłość Jej czcicieli i pomagających dobrze formułować prośby zanoszone do Pani z Rue du Bac.

Z Modlitewnika autor Wincenty Łaszewski

„Świat nie zna miłosierdzia mego serca!
Chcę się tobą posłużyć,
aby je dać poznać.
Chcę,byś była apostołką
mej dobroci i miłosierdzia”
(Wezwanie do miłości)

Wezwanie do miłości
czyli
Orędzie Boskiego Serca Jezusowego
do świata
przekazane siostrze Józefie Menedez
Koadiutorce Zgromadzenia Sacre Coeur
(1890-1923)

…Nie potrafię powiedzieć,co się dzieje we mnie…chyba to,że nie dorosłam do takich łask…Mój Boże!To Serce napełnia miłością każdego,kto Go szuka i miłuje!
…Nie chcę już szukać w niczym mej korzyści,ale we wszystkim chwały Jego Serca.Postaram się być bardzo posłuszną i bardzo ofiarną w małych rzeczach,bo zdaje mi się,że na tym polega doskonałość i że to jest sposób,aby iść prosto do Niego…
Do niektórych dusz Mu oddanych Bóg zbliża się szczególnie blisko.Na Miłość trzeba jednak odpowiedzieć miłością i oddaniem,gdyż trudno jest kochać bez wzajemności.Pan Jezus nie pozostawił nas w niepewności,przed wniebowstąpieniem zapewnił nam łączność duchową słowami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,aż do skończenia świata”(Mt 28.20)
Natomiast święty Jan Ewangelista,w swoim objawieniu dla świętej Gertrudy,powiedział:”nabożeństwo do Serca Jezusa zachował Bóg na ostateczne czasy,aby świat starzejący się i stygnący w miłości rozgrzał się przez nie na nowo”(C.Vagaggini,dz.cyt.,s.35)

Tadeusz Niewiadomski
Redaktor książki:
Ks.Walerian M.Moroz


  • RSS